1989

 

Italy, 2015

Fiction

30 min

 

 

Director: Francesca Mazzoleni

Produced by Centro Sperimentale di Cinematografia

Story and Screenplay: Pietro Seghetti, Francesca  Mazzoleni

Cinematography: Emanuele  Pasquet

Editing: Elisabetta Abrami

Music: Teho Teardo

Sound: Jacopo Ferrara

 

The journey of Katrin and his father in a Berlin that doesn’t exist anymore. A journey to fill lapse of memory confused by Alzheimer and to collect details about a story never told: a story about a woman disappeared in a cold night of 1989.

 

Screening on Friday 30th Sept - 11:00 during the Forum on Memory and Identity

@ Sami Frashëri School

Q&A Session in presence of the Director

Itali, 2015

Fiksion

30 min

 

 

Regjisor: Francesca Mazzoleni

Produksion i Centro Sperimentale di Cinematografia

Tregimi dhe Skenari: Pietro Seghetti, Francesca Mazzoleni

Kamera: Emanuele  Pasquet

Montazhi: Elisabetta Abrami

Muzika: Teho Teardo

Zëri: Jacopo Ferrara

 

Udhëtimi i Katrin-it dhe babait të tij në një Berlin që nuk ekziston më. Një udhëtim për të plotësuar rënien e kujtesës së çoroditur nga Alzheimeri dhe për të mbledhur të dhëna në lidhje me një histori që kurrë nuk është treguar: një tregim për një grua të zhdukur në një natë të ftohtë të vitit 1989.

 

Shfaqjet të Premte 30 Shta. - 11:00 gjatë Forumit mbi Memorjen dhe Identitetit

@ Shkolla 'Sami Frashëri'

Sesion Pyetje-Përgjigje në prani të Regjizores

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice