4STARS HOTEL

HOTEL ME 4 YJE

 

Italy, 2015

Documentary

53 min

 

Authors:  Paolo Palermo and Valerio Muscella

Production: Cro.M.A. - Cross Media Action

Cinematography: Paolo Palermo

Producer: Fabio Ragazzo

Editor: Emanuele Redondi

Sound: Marco Neri

 

In December 2012, activists from the well-known Blocchi Precari Metropolitani housing right movement and 200 migrant families occupied an abandoned luxury hotel on Rome's outskirts with the common goal of creating conditions to ensure a more dignified life for people without homes. '4Stelle Hotel' presents a unique social experiment, showing the colourful daily life of a place where more than 500 people of 20 different nationalities and various religions make their own rules for coexistence.

 

Screening on Tuesday 27 Sept - 17:00

@ The Central State’s Film Archive

Itali, 2015

Dokumentar

53 min

 

Autorë: Paolo Palermo and Valerio Muscella

Produksion: Cro.M.A. - Cross Media Action

Kamera: Paolo Palermo

Producent: Fabio Ragazzo

Montazhier: Emanuele Redondi

Zëri:  Marco Neri

 

Në dhjetor 2012, aktivistët e lëvizjes së djathtë të njohur si Blocchi Precari Metropolitani për të drejtën e strehimit dhe 200 familje emigrante zënë një hotel luksoz të braktisur në periferi të Romës, me qëllimin e përbashkët të krijimit të kushteve për të siguruar një jetë më dinjitoze për njerëzit pa strehë. 'Hoteli me 4 yje' paraqet një eksperiment të veçantë social, duke treguar jetën e përditshme plot ngjyra të një vendi ku më shumë se 500 njerëz nga 20 kombësi të ndryshme dhe feve të larmishme vendosin rregullat e tyre për bashkëjetesë.

 

Shfaqjet të Martën 27 Shta - 17:00

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice