A BRILLIANT GENOCIDE

NJË GJENOCID I PËRKRYER

 

Australia, 2016

Documentary

75 min

 

Directed and Produced by: Ebony Butler

Script and Story Consultants: Kane Collins, Carl J. Sorheim, Patricia Collins, Richard Wolstencroft

Editor: Ebony Butler

Cinematographers: Marcus Dineen, Mustaque Abdallah, Jono Van Hest, Ellery Ryan Jnr

Executive Producers: Jason Byrne, Simon Hardwidge

 

 “A Brilliant Genocide” is a political exposé and human rights documentary that details the genocide of the Acholi people of northern Uganda that began some 30 years ago. Until now, this tragedy has been unrecognised and the story untold. Under the guise of crushing a rebellion by Joseph Kony and his Lord’s Resistance Army (LRA), the brutal Museveni regime is accused of attempting to wipe out the Northern Ugandan Acholi people. The film lays bare the atrocities committed by Museveni’s army against the Acholi since 1986 when he seized power and includes interviews with survivors of unimaginably ferocious torture and wholesale murder. Victims share their experiences of repression, humiliation and deprivation with astonishing candour. A Brilliant Genocide examines the real, yet hidden, history of the Ugandan regime and is a powerful counterpoint to Kony 2012, a viral video sensation with over 100 millions views. That video brought worldwide awareness to the crimes committed by the Lord’s Resistance Army under rebel leader Joseph Kony, now Africa’s most wanted man, but what it failed to show was the horror being perpetrated on the other side of the conflict. The film demonstrates how the Museveni regime has used Kony as a straw man, enabling the Ugandan government to further establish its control over Northern Uganda and garner international support in spite of a concerted effort to wipe out an entire ethnic group. Utilising a substantial range of interviews from prominent Ugandan thinkers, opposition figures, activists, exiles and émigrés, A Brilliant Genocide presents an unmatched and revealing view of Uganda’s recent history, the crimes perpetrated by a Government on its own people, and what it all means for the rest of the world.

 

Screening on Thursday 21 Sept - 18:00

@ The Central State’s Film Archive

Australi, 2016

Dokumentar

75 min

 

Regjia dhe Producente: Ebony Butler

Skenari dhe Konsulentë të ngjarjes: Kane Collins, Carl J. Sorheim, Patricia Collins, Richard Wolstencroft

Montazhiere: Ebony Butler

Kameramanë: Marcus Dineen, Mustaque Abdallah, Jono Van Hest, Ellery Ryan Jnr

Producentë ekzekutivë: Jason Byrne, Simon Hardwidge

 

“Një Gjenocid i Përkryer” është një ekspozé politike dhe një dokumentar për të drejtat e njeriut që tregon me hollësi gjenocidin e popullit Acholi të Ugandës veriore që filloi rreth 30 vjet më parë. Deri tani, kjo tragjedi ka qenë e panjohur dhe ngjarja e parrëfyer. Nën maskën e shtypjes së një rebelimi nga Joseph Kony dhe Ushtrisë së tij të Rezistencës së Zotit (LRA), regjimi brutal i Museveni-t është akuzuar për orvatje të zhdukjes së popullit Acholi të Ugandës Veriore. Filmi paraqet mizoritë e kryera nga ushtria e Museveni-t kundër Acholi-t që prej vitit 1986, kur ai mori pushtetin dhe përfshin intervista me të mbijetuarit e torturave mizore, të paimagjinueshme dhe vrasjeve masive. Viktimat ndajnë përvojat e tyre të shtypjes, poshtërimit dhe privimit me sinqeritet mbresëlënës. “Një Gjenocid i Përkryer” shqyrton historinë e vërtetë, por të mbajtur fshehur të regjimit të Ugandës dhe është një kundërvënie e fuqishme ndaj Kony-t 2012, një video virale e bujshme me mbi 100 milion shikime. Kjo video solli ndërgjegjësimin botëror për krimet e kryera nga Ushtria e Rezistencës së Zotit nën udhëheqësin rebel Joseph Kony, tani njeriu më i kërkuar i Afrikës, por ajo që video nuk arriti të tregonte ishte tmerri që po bëhej në anën tjetër të konfliktit. Filmi tregon se si regjimi i Musevenit e ka përdorur Kony-n si kukull, duke i dhënë mundësi qeverisë së Ugandës ta shtrijë më tej kontrollin e saj mbi Ugandën Veriore dhe për të fituar mbështetjen ndërkombëtare përkundër përpjekjeve të përbashkëta për të zhdukur një grup të tërë etnik. Duke përdorur një numër të konsiderueshëm intervistash nga mendimtarë të shquar ugandas, figura të opozitës, aktivistë, të mërguar dhe emigrantë, “Një Gjenocid i Përkryer” na paraqet një pamje të pashembullt dhe demaskuese të historisë së re të Ugandës, krimet e kryera nga një qeveri mbi popullin e vet dhe ç’kuptim ka e gjithë kjo për pjesën tjetër të botës.

 

Shfaqjet të Enjten 21 Shta - 18:00

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice