A DROP OF BLOOD

NJE PIKE GJAKU

Kosovo/France, 2014

Fiction

10 min

 

 

Director: Bekim Guri

Screenplay: Bekim Guri

Cinematography: Latif Hasolli

Editing: Latif Hasolli

Sound: Albanikos Duraku

Mixing: Albanikos Duraku

Production: TAKAMI Productions

Producers: Bekim Guri, Michel Tavares and Karine Blanc

 

If my daughter did not keep the honor of the family, this bullet gives the right to her husband to take her life, the first night of the wedding!

 

Screening on Wednesday 20th Sept - 17:20

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Kosova/Francë, 2014

Fiksion

10 min

 

 

Regjisor: Bekim Guri

Skenari: Bekim Guri

Kamera: Latif Hasolli

Montazhi: Latif Hasolli

Zëri: Albanikos Duraku

Miksazhi: Albanikos Duraku

Produksion nga: TAKAMI Productions

Producentë: Bekim Guri, Michel Tavares dhe Karine Blanc

 

 

Nëse ime bijë nuk do ta ruajë nderin e familjes, ky fishek i jep të drejtën burrit të saj t’i marrë jetën, natën e parë të martesës!

 

Shfaqjet të Mërkurën 20 Shta. - 17:20

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice