A HAUNTING STORY

NJË HISTORI NDJEKËSE

The Netherlands, 2016

Documentary

70 min

 

Directors & Producers: Ilse van Velzen & Femke van Velzen

Production: Ifproductions

DOP: Rogier Timmermans

Research & scenario: Ilse & Femke van Velzen, Bibi Bleekemolen

Editor: Paul de Heer N.C.E.

 

 

After studying in England, the young and ambitious lawyer Anuol, returns to his homeland South Sudan. Haunted by his own violent past and committed to fighting against human rights violations, he believes that the law will be his only true guide to bring sustainable peace to the country. But his western education clashes with the minds of his fellow countrymen. While Anuol strongly believes in the healing power of justice by convictions, others think it best to lay the past to rest. Desperately trying to convince his countrymen that there is no reconciliation without justice, Anuol finds himself on the verge of a breakdown.

 

When a new bloody civil war breaks out and Anuol has to flee the same bullets that chased him as a boy, the youngest nation in the world slips deeper into the abyss. Anuol struggles to keep a positive outlook on his new life in South Sudan. Equipped with the story of his inspiring mother, who defied death and war against all odds, he tries to find resolution in a country that tore his life apart. Will Anuol's ideal of justice ever be fulfilled?

 

Screening on Tuesday 27th Sept. 11:00

@ the Parliament Hall during the Forum on Justice Reform, in cooperation with the School of Magistrates

Holandë, 2016

Dokumentar

70 min

 

Regjisorë dhe Producentë: Ilse van Velzen dhe Femke van Velzen

Produksion: Ifproductions

Drejtor fotografie: Rogier Timmermans

Hulumtimi dhe skenari: Ilse & Femke van Velzen, Bibi Bleekemolen

Montazhi: Paul de Heer N.C.E.

 

 

Pas studimeve në Angli, avokati i ri dhe ambicioz Anuol, kthehet në vendin e tij, Sudanin e Jugut. I përndjekur nga fantazma e së kaluarës së tij të dhunshme dhe i përkushtuar për të luftuar kundër shkeljeve të të drejtave të njeriut, ai beson se ligji do të jetë i vetmi udhëzues i tij i vërtetë për të sjellë paqe të qëndrueshme në vend. Por formimi i tij arsimor perëndimor përplaset me mendësitë e bashkëatdhetarëve të tij. Ndërsa Anuol-i beson fort në fuqinë shëruese të drejtësisë me anë të bindjeve, të tjerët mendojnë se është më mirë të mos trazohet e kaluara. Duke u përpjekur dëshpërimisht të bindë bashkatdhetarët e tij se nuk ka pajtim pa drejtësi, Anuol-i është gati ta lëshojë veten.

 

Pasi një luftë e re e përgjakshme civile shpërthen dhe Anuol-i duhet t’i largohet të njëjtëve plumba që e ndoqën kur ishte djalë i ri, kombi më i ri në botë rrëshqet edhe më thellë në humnerë.Anuol-i lufton për të ruajtur një mendim pozitiv për jetën e tij të re në Sudanin e Jugut. I mbarsur me historinë frymëzuese të nënës së tij, e cila i bëri ballë vdekjes dhe luftës kundër të gjitha gjasave, përtej çdo parashikimi të mundshëm, ai përpiqet të gjejë zgjidhje në një vend që ia shkatërroi jetën. A do të përmbushet ndonjëherë ideali i drejtësisë së Anuol-it?

 

Shfaqjet të Martën 27 Shtator 11:00

@ Te Salla e Parlamentit gjatë Forumit mbi Reformën në drejtësi, në bashkëpunimin me Shkollën e Magjistraturës

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice