ABOUT IHRFFA

Human Rights in Albania have been an important issue to be solved during the years of transition. Despite the taken measures, there are still serious human rights violations in the Albanian society. Several organizations operate in this field with their methodology dealing mainly with sensitizing seminars, awareness campaigns, services offered to the people, etc.

 

The International Human Rights Film Festival in Albania (IHRFFA) comes with a new way of educating people with the human rights concepts. Constituted as a cultural platform for the dissemination and awareness rising of the people on human rights issues, it operates through using image as its instrument.

 

IHRFFA includes in its program documentary and fiction movies dealing with human rights that are sensitive especially for the Albanian society. This event brings to the public’s attention similar experiences from all over the world and by using image as its tool, the impact is stronger and direct.

 

Events of this kind are necessary for the Albanian society which is suffering different social and human rights problems such as: human trafficking, children frustration, health care, etc.

 

The organization of the International Human Rights Film Festival in Albania is becoming a tradition. As an initiative of the Marubi Academy of Film and Multimedia, since the 2006 other human rights organizations operating in Albania have joined the cause such as UNICEF, Albanian Helsinki Committee, Utica College, a number of Embassies in Tirana such as the French Embassy, German, Austrian, Swiss, U.S. Embassy in Tirana, Albanian Institute of Media, etc.

 

Through the years, the International Human Rights Film Festival in Albania has become the event which brings on all together human rights activists, selected movies and the best filmmakers. This event makes us realize the importance of our human dignity and the importance of being human.

Që prej vitit 2006, Akademia e Filmit dhe Multimedias MARUBI organizon Festivalin Ndërkombëtar të Filmit për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri (IHRFFA), në bashkëpunim të ngushtë me një rrjet të gjerë institucionesh dhe organizatash vendase dhe të huaja, aktive në fushën e të drejtave të njeriut. Në këtë kuadër, do të dëshironim të përmendnim kontributin e çmuar që kanë dhënë ndër vite partnerë të tillë si: UNICEF, Austrian Cooperation, OSCE, Instituti Shqiptar i Medias, Delegacioni Europian, Fondacioni Friedrich Ebert, Instituti Italian i Kulturës, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Ambasada Franceze, Gjermane, Amerikane, Austriake, Hollandeze, Utica College, etj. Vlen të përmendet konsolidimi i bashkëpunimit dhe partneritetit me Ministrinë e Kulturës, si edhe Ministrinë e Arsimit dhe Sportit.

 

Festivali është ndërkombëtar, pasi në të jepen filma dokumentarë dhe artistikë nga e gjithë bota, filma të cilët trajtojnë tema që janë aktuale edhe për vendin tonë. Tematikat më problematike dhe aktuale që trajtohen edhe në filmat pjesëmarrës të Festivalit, përcaktohen nga partnerët institucionalë të tij. Projeksioni i filmave bëhet në orët e pasditës, rreth 6 orë projeksion filmash në ditë gjatë një

 

Pjesë e rëndësishme e tij janë edhe forumet për të drejtat e njeriut, të cilat organizohen me nxënësit e shkollave të mesme në Tiranë. Në këtë kuadër, vlen të përmendim bashkëpunimin e ngushtë dhe të rëndësishëm që kemi patur me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe Drejtorinë Arsimore të Qarkut Tiranë. Forumet organizohen në pjesën e paradites.

 

Festivali organizohet në ambjentet e Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi (tek salla e kinemase brenda godines dhe në kinemanë verore që ndodhet në ambjentet e jashtme të AFMM). Copëza të Festivalit shpërndahen edhe në vende të tjera sikurse janë Akademia e Policisë Arben Zylyftari, Universiteti Evropian i Tiranës, Universiteti Polis, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Nr. 313, Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Kulturës, etj.

 

Festivali Ndërkombëtar i Filmit për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri është një aktivitet sa kulturor, aq edhe për të drejtat e njeriut. Kjo, pasi trajtesat, debatet, edukimi dhe ndërgjegjësimi i rinisë dhe publikut për të drejtat e njeriut, bëhet nëpërmjet imazhit filmik dhe krijimtarisë artistike.

The International Human Rights Film Festival - Albania

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice