ADA FOR MAYOR

A political revolution in Barcelona

ADA PËR KRYEBASHKIAKE

Një revolucion politik në Barcelonë

Spain, 2016

Documentary

86 min

 

 

Director: Pau Faus

Executive producer: Ventura Durall

Script: Pau Faus & Ventura Durall

Editing: J. Manel Vilaseca, Àlex Garcia, Núria Campadabal

Music: Diego Pedragosa

 

“Ada For Mayor” (Alcaldessa) follows Ada Colau for one year, from her time spent organizing the anti-eviction fight in Barcelona to the day she is sworn-in as its mayor. The intimate chronicle - featuring Colau’s own video diary - and privileged access to the inner workings of a new citizen platform reveal an extraordinary journey in which two prevalent themes are united: a historic victory illustrative of the political changes taking place in southern Europe, and the inner struggle of someone who fears becoming what she has so often questioned.

 

 

Screening on Thursday 21st Sept - 18:00

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Spanja, 2016

Dokumentar

86 min

 

 

Regjisor: Pau Faus

Producent Ekzekutiv: Ventura Durall

Skenari: Pau Faus dhe Ventura Durall

Montazhi: J. Manel Vilaseca, Àlex Garcia, Núria Campadabal

Muzika: Diego Pedragosa

 

“Ada Për Kryebashkiake” (Alcaldessa) ndjek Ada Colau-n për një vit, nga koha e kaluar prej saj duke organizuar betejën kundër dëbimeve në Barcelonë, deri në ditën kur ajo betohet si kryetare bashkie e saj. Kronika intime - që paraqet video-ditarin e saj, të Colau-t - dhe qasja e privilegjuar në punimet e brendshme të një platforme të re qytetare, zbulojnë një rrugëtim të jashtëzakonshëm në të cilin bashkohen dy tema mbizotëruese: një fitore historike që ilustron ndryshimet politike që po ndodhin në Europën Jugore dhe luftën e brendshme të dikujt që ka frikë të bëhet ajo çka aq shpesh e ka vënë në dyshim.

 

Shfaqjet të Enjten 21 Shta - 18:00

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice