AMONG THE BELIEVERS

MES BESIMTARËSH

Pakistan / USA, 2015

Documentary

83 min

 

Directed by: Mohammed Naqvi, Hemal Trivedi

 

An unsettling and eye opening exploration into the spread of the radical Islamic school Red Mosque in Pakistan, which trains legions of children to devote their lives to jihad, or holy war, from a very young age.

 

 

Screening on Friday 22nd September - 18:30

@ TEN Multifunctional center, Myslym Shyrri Str.

Pakistan / SHBA, 2015

Dokumentar

83 min

 

Regjisorë: Mohammed Naqvi, Hemal Trivedi

 

Një zbulim tronditës dhe syçelës në përhapjen e shkollës islamike radikale të Xhamisë së Kuqe në Pakistan, e cila pregatit ushtri fëmijësh për t’ia kushtuar jetën e tyre xhihadit, apo luftës së shenjtë, duke filluar nga një moshë fare e njomë.

 

 

Shfaqjet të Premten 22 Shtator - 18:30

@ TEN Qëndra Multifunksional, Rr. Myslym Shyrri

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice