BLACK CODE

KODI I ZI

Canada, 2016

Documentary

90 min

 

 

Director: Nicholas de Pencier

Production Company: Black Code Media Inc.

Executive Producer: Nicholas de Pencier, Daniel Iron

Producer: Nicholas de Pencier

Cinematographer: Nicholas de Pencier

Editor: Eric Pedicelli

Sound: Nicholas de Pencier, Phil Strong, Tattersall Sound and Picture

 

 

“Black Code” is a gripping account of how governments control and manipulate the internet in order to censor and monitor their citizens. With stories from exiled Tibetan monks circumventing China’s surveillance apparatus, Syrian citizens tortured for Facebook posts, Brazilian activists using social media to distribute alternative news, and Pakistani online violence against women, we see firsthand the high-stakes consequences that our unprecedented level of digital communication can produce. As this battle for control of cyberspace is waged, our ideas of citizenship, privacy, and democracy will be challenged to the very core.

 

 

 

Screening on Tuesday 19 Sept - 17:30

@ The Central State’s Film Archive

Kanada, 2016

Dokumentar

90 min

 

 

Regjisor: Nicholas de Pencier

 Produksion: Black Code Media Inc.

Producent Ekzekutiv: Nicholas de Pencier, Daniel Iron

Producent: Nicholas de Pencier

Drejtor Fotografie: Nicholas de Pencier

Montazhier: Eric Pedicelli

Zëri: Nicholas de Pencier, Phil Strong, Tattersall Sound and Picture

 

 

“Kodi i Zi” është një rrëfim kaplues që tregon se si qeveritë kontrollojnë dhe manipulojnë internetin në mënyrë që të censurojnë dhe monitorojnë qytetarët e tyre. Me rrëfime që fillojnë nga murgjit tibetianë në mërgim që shmangin aparatin mbikëqyrës të Kinës, të qytetarëve sirianë të torturuar për postimet në Facebook, aktivistëve brazilianë që përdorin mediat sociale për të shpërndarë lajme alternative dhe deri te dhuna në internet kundër grave, ne vërejmë në mënyrë të drejtpërdrejtë pasojat e mëdha që mund të prodhojë niveli ynë i paparë e i padëgjuar i komunikimit digjital. Ndërsa zhvillohet kjo betejë për kontrollin e hapësirës kibernetike, idetë tona për qytetarinë, privatësinë dhe demokracinë do të sfidohen pikërisht në thelbin e vet.

 

Shfaqjet të Martën 19 Shta - 17:30

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice