BON VOYAGE

UDHË TË MBARË

Switzerland, 2016

Fiction

21 min

 

Written & Directed by: Marc Wilkins

Produced by: Joel Jent

Cinematography: Burak Turan

Editor: Jann Anderegg

Music: Balz Bachmann

 

Jonas and Silvia are enjoying a wonderful sailing holiday in the Mediterranean sea. But while sailing through the night, far away from land, they discover an overloaded refugee boat, close to sinking. They are shocked, but too afraid to help. So they call the coast guards but loose the boat out of sight into the darkness of the night. In the early morning they find themselves drifting through an ocean of dead bodies. The refugee boat has sunk. Jonas and Silvia manage to pull a few survivors out of the cold water: Syrians. This rescue marks the beginning of a dramatic conflict between the hopes and dreams of the refugees, and the fears and ideals of the holiday sailors…

 

Screening on Friday 30 Sept - 17:55

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Zvicër, 2016

Fiksion

21 min

 

Skenari dhe Regjia: Marc Wilkins

Prodhuar nga: Joel Jent

Kamera: Burak Turan

Montazhier: Jann Anderegg

Muzika: Balz Bachmann

 

Jonas dhe Silvia janë duke shijuar një lundrim të mrekullueshëm me vela në detin Mesdhe. Por, ndërsa lundrojnë gjatë natës, larg nga toka, ata zbulojnë një varkë të mbingarkuar me refugjatë, gati për t’u fundosur. Ata tronditen, por shumë të frikësuar për të ndihmuar. Kështu, ata thërrasin rojet bregdetare, por në errësirën e natës, varka u humbet nga sytë. Në mëngjes herët ata e gjejnë veten duke kaluar nëpër një oqean kufomash. Varka e refugjatëve është mbytur. Jonas dhe Silvia arrijnë të tërheqin disa pak të mbijetuar nga uji i ftohtë: sirianë. Ky shpëtim shënon fillimin e një konflikti dramatik midis shpresave dhe ëndrrave të refugjatëve, si dhe frikën dhe idealet e lundruesve me pushime…

 

Shfaqjet të Premten 30 Shta - 17:55

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice