BROTHER JAKOB

VËLLA JAKOBI

Germany, 2016

Documentary

92 min

 

Director, Producer, Cinematographer: Elí Roland Sachs

Editor: Yana Höhnerbach

Composer, Sound Designer: Antonio de Luca

Sound: Simon Konrad-Vayner

 

 

Jakob is my beloved little brother. One day he changed and began calling himself a Salafi. Instead of drifting through Berlin's nightclubs, smoking dope, making music and philosophizing with his housemates, Jakob's new faith now stands above everything else. Are Jakob's relationships to me and others, once deep and sincere, suddenly worthless to him than his new belief? I want to understand where this change of heart and mind has come from and what it means. With my camera, I go in search of the bond of brotherly love, the way it used to be. It takes some time before Jakob lets me get close to him, but then we finally begin to really talk to one another again. I accompany him to his mosque, talk with his Imam, get to know his new brothers and meet his wife. While I slowly begin to understand Jakob's very personal view of Islam, my brother continues his transformation that holds up a mirror to me. Am I ready to see the human before the believer? "Brother Jakob" is an intimate portrait of my brother and his journey. It's a journey with some hidden surprises and I have been invited to come along. It's a journey with a clear yet distant goal: to find the truth.

 

Screening on Friday 22 Sept - 17:00

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Gjermani, 2016

Dokumentar

92 min

 

Regjisor, Producent, Drejtor Fotografie: Elí Roland Sachs

Montazhi: Yana Höhnerbach

Kompozitor, Formulues Zëri: Antonio de Luca

Zëri: Simon Konrad-Vayner

 

 

Jakobi është vëllai im i dashur. Një ditë ai ndryshoi dhe filloi ta quante veten Salafi. Në vend të endjes nëpër klubet e natës të Berlinit, duke pirë drogë, duke bërë muzikë dhe duke filozofuar me shokët e tij, tani besimi i ri i Jakobit qëndron mbi çdo gjë tjetër. A janë marrëdhëniet e Jakobit me mua dhe të tjerët, dikur të thella dhe të sinqerta, papritur pa vlerë për të nga ç’është besimi i tij i ri? Unë dua të kuptoj se nga ka ardhur ky ndryshim i mendjes dhe i ndjenjave dhe ç’do të thotë kjo. Me kameran time, unë nisem në kërkim të lidhjes së dashurisë vëllazërore, ashtu siç patë qenë. Duhet pak kohë para se Jakobi të më lejojë t’i afrohem, por më në fund fillojmë të flasim me njëri-tjetrin. E shoqëroj atë në xhaminë e tij, bisedoj me Imamin e tij, filloj të njihem me vëllezërit e tij të rinj dhe takoj gruan e tij. Ndërsa unë ngadalë filloj të kuptoj pikëpamjen personale të Jakobit për Islamin, vëllai im vazhdon transformimin e tij që më është vënë si një pasqyrë përpara vetes. A jam gati ta shoh njeriun përpara besimtarit? "Vëlla Jakobi" është një portret intim i vëllait tim dhe i rrugëtimit të tij. Është një rrugëtim me disa të papritura të fshehura dhe unë u ftova që të shkoja bashkë me të. Është një udhëtim me një qëllim të qartë por edhe të thellë: për të gjetur të vërtetën.

 

Shfaqjet të Premten 22 Shta. - 17:00

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice