BROTHERS OF THE NIGHT

VËLLEZËR NATE

Austria, 2016

Documentary

88 min

 

Script & director: Patric Chiha

Production: Ebba Sinzinger & Vincent Lucassen WILDart FILM

Director of Photography: Klemens Hufnagl

Sound design Atanas Tcholakov

Editor: Patric Chiha

 

 

In an underworld, against the backdrop of the Danube and Vienna’s skyline, live the underdogs of respectable society. Sporting their leather jackets like suits of armour, these Bulgarian Roma pose, play and seduce Marlon Brando style. They moved to Vienna in search of adventure, freedom and a quick buck, but poverty has drawn them to sell their bodies instead. Sucked into an inescapable nocturnal life, they spend their nights servicing their customers, often lonely men living in public housing. They call it ‘doing business’ to make a clear distinction between work and pleasure. Their curse is their good looks, but as the twilight hours draw near, their second life begins aside from their struggle to support their families and children back home. A life that belongs only to them, where they can be young and reckless. But there is a ray of comfort in their feeling of togetherness with their pals, despite being so far from home.

 

 

Screening on Wednesday 20 Sept - 19:20

@ The Central State’s Film Archive

Austri, 2016

Dokumentar

88 min

 

Skenarist dhe regjisor: Patric Chiha

Produksioni: Ebba Sinzinger dhe Vincent Lucassen WILDart FILM

Drejtor fotografie: Klemens Hufnagl

Formulues Zëri: Atanas Tcholakov

Montazhier: Patric Chiha

 

 

Në një botë të nëndheshme, me në sfond vijën e horizontit të Danubit dhe Vjenës, jetojnë të paprivilegjuarit nga ana e shoqërisë së mirë. Duke u mburrur me xhaketat e tyre prej lëkure, sikur të jenë kostume anti-plumb, këta romë bullgarë pozojnë, luajnë dhe joshin me stilin alla-Marlon Brando. Ata janë zhvendosur në Vjenë në kërkim të aventurës, lirisë dhe parave të shpejta, por në vend të kësaj, varfëria i ka shtyrë të shesin trupat e tyre. Të përpirë nga një jetë nate që nuk mund t’i shmangen, ata i kalojnë netët duke u shërbyer klientëve të tyre, shpesh njerëz të vetmuar që jetojnë në banesa publike. Ata e quajnë këtë “të bësh biznes” për të bërë një dallim të qartë midis punës dhe kënaqësisë. Mallkimi i tyre është të qenit të pashëm, por ndërsa afrohen orët e muzgut, zë fill jeta e tyre e dytë, krahas përpjekjeve që bëjnë për të mbështetur familjet dhe fëmijët në vendin e tyre. Një jetë që u përket vetëm atyre, ku mund të jenë të rinj dhe moskokëçarës. Por ka një rreze ngushëllimi në ndjenjën e tyre të bashkëjetesës me shokët, pavarësisht se janë aq larg nga shtëpia.

 

 

Shfaqjet të Mërkurën 20 Shta - 19:20

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice