CYBERJIHAD

XHIHADI KIBERNETIK

Netherlands, 2016

Documentary

48 min

 

 

Director: Hans Busstra

Camera: Klaas Boelen, Hans Busstra, Diderik Evers, Roel van’t Hoff, Job Kraaijeveld

Sound: Daan Arens, Sam Huisman, Dennis Kersten, Tim van Peppen, Karel Verstreken, Mark Witte

Editing: Paul Delput

Production:  Jeroen Beumer

 

 

The Netherlands, 2016.

Jihadists are fighting a war on social media. The propaganda they spread is getting ever more professional. Which virtual weapons will ISIS deploy to radicalise young people in the West? Why do young Europeans fall for ‘the medieval reality show’ of ISIS?

 

Over the past fifteen years, jihadism has gained a lot of territory online without any hindrance. After 9/11, Al-Qaeda started posting amateurish videos online. By now, ISIS has a professional media department called Al-Hayat.  Both the quantity and the quality of jihadist propaganda has increased. Beheadings are now shot in slow motion with multiple cameras.  Over the last couple of years, the movies have progressed from a random sequence of atrocities into Hollywood-style action movies that attempt to lure young people from all over the world into the romance of jihad: You too can become a heroic jihad warrior. From a zero in the West to a hero in Syria.

 

With: J.M. Berger (American terrorism expert and author of ‘ISIS: The State of Terror’), Mubin Shaikh (former jihadist and writer of ‘Undercover Jihadi’), Montasser Al-De’emeh (PhD religious studies and author of the book ‘De Jihadkaravaan’ – The Jihad Convoy) and Souad Mekhennet (investigative journalist of the Washington Post and author of ‘Die Kinder des Dschihad’ – The Children of the Jihad).

 

 

 

Screening on Friday 22 Sept - 11:00

Forum on cyber crime in presence of the Director

@ The Security Academy

 

Screening on Friday 22 Sept - 19:00

Q&A session in presence of the Director

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Holandë, 2016

Dokumentar

48 min

 

 

Regjisor: Hans Busstra

Kamera: Klaas Boelen, Hans Busstra, Diderik Evers, Roel van’t Hoff, Job Kraaijeveld

Zëri: Daan Arens, Sam Huisman, Dennis Kersten, Tim van Peppen, Karel Verstreken, Mark Witte

Montazhi: Paul Delput

Produksioni: Jeroen Beumer

 

 

Hollandë, 2016.

Xhihadistët po bëjnë luftë në mediat sociale.Propaganda që ata përhapin po bëhet gjithnjë e më profesionale. Cilat armë virtuale do të shpërndajë ISIS për të radikalizuar të rinjtë në Perëndim? Pse europianët e rinj bien brenda “tele-realitetit mesjetar” të ISIS-it?

 

Gjatë pesëmbëdhjetë viteve të fundit, xhihadizmi ka fituar shumë territore në internet pa ndonjë pengesë. Pas 11 shtatorit, Al-Qaeda filloi të postojë video amatoreske në internet. Deri tani, ISIS ka një departament mediash profesionale të quajtur Al-Hayat. Sasia dhe cilësia e propagandës xhihadiste janë rritur. Prerjet e kokave tani filmohen me xhirime të ngadalësuara me kamera të shumëfishta. Gjatë dy viteve të fundit, filmat kanë përparuar nga një sekuencë e rastësishme mizorish, në filmat aksion të stilit Hollywood-ian që përpiqen të joshin të rinjtë nga e gjithë bota në romancën e xhihadit: Edhe ti mund të bëhesh luftëtar heroik i xhihadit. Nga një zero në Perëndim, në një hero në Siri.

 

Me: JM Berger (ekspert i terrorizmit amerikan dhe autor i ISIS: The State of Terror), Mubin Shaikh (ish-xhihadist dhe shkrimtar i 'Undercover Jihadi'), Montasser Al-De'emeh (PhD për studime fetare dhe autor i librit 'De Jihadkaravaan' – The Jihad Convoy) dhe Souad Mekhennet (gazetar hulumtues i Washington Post dhe autor i 'Die Kinder des Dschihad' - The Children of the Jihad).

 

Shfaqjet të Premten 22 Shta - 11:00

Forum mbi Krimin Kibernetik në prani të Regjizorit

@ Akademia e Sigurisë

 

Shfaqjet të Premten 22 Shta - 19:00

Sesion Pyetje/Përgjigje në prani të Regjizorit

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice