DEMOCRACY IS LOST

DEMOKRACIA MERR KOT

Switzerland, 2014

Documentary

86 min

 

 

Directed by: Thomas Isler

Camera: Frank Barbian, Thomas Isler

Music: Bernd Schurer

Producers: Brigitte Hofer, Cornelia Seitler

 

 

On the right fringes of the political landscape, ever-louder anti-European, anti-Islamic and nationalist voices can be heard. These are mingled with the praises of a country that has supposedly done everything right: Switzerland, and its direct democracy. Yet in Switzerland, this direct democracy has reached its boundaries. Called for by the Swiss electorate, such constitutional amendments as the anti-minaret initiative contravene the basic principles of internationally recognized human rights conventions. The film explores the call for direct democracy regarding the limitations of such a political system.

 

 

Screening on Saturday 23 Sept - 17:30

Q&A session in presence of the Director

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Zvicër, 2014

Dokumentar

86 min

 

 

Regjia: Thomas Isler

Kamera: Frank Barbian, Thomas Isler

Muzika: Bernd Schurer

Producentë: Brigitte Hofer, Cornelia Seitler

 

 

Në ekstremin e djathtë të peisazhit politik, mund të dëgjohen zëra gjithnjë e më të zhurmshëm anti-europian, anti-islam dhe nacionalistë. Këto përzihen me lëvdatat e një vendi që mendohet se ka bërë gjithçka siç duhet: Zvicra dhe demokracia e saj e drejtpërdrejtë. Megjithatë, në Zvicër, kjo demokraci e drejtpërdrejtë ka arritur në kufijtë e saj. Kërkesa e elektoratit zviceran, për ndryshime të tilla kushtetuese si, iniciativa kundër minareve, bie ndesh me parimet themelore të konventave të njohura ndërkombëtarisht për të drejtat e njeriut. Filmi hulumton nevojën që lind për demokraci të drejtpërdrejtë duke marrë parasysh kufizimet e një sistemi të tillë politik.

 

 

 

 

Shfaqjet të Shtunën 23 Shta - 17:30

Sesion Pyetje/Përgjigje në prani të Regjizorit

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice