DEPTH TWO

THELLËSIA DY

Serbia / France, 2016

Documentary

80 min

 

Written & Directed by: Ognjen Glavonić

Editor: Jelena Maksimović

Cinematographer: Tatjana Krstevski

Sound Designer: Jakov Munižaba

Co-producer: Sophie Erbs

Producers: Dragana Jovović, Sandra Orlović

Produced by: Non-Aligned Films, Serbia & Humanitarian Law Center, Serbia

Co-produced by: Cinéma Defacto, France

 

 

In 2001 a mass grave was discovered in a suburb of Belgrade. Soon there were more to come. “Depth Two” investigates the hidden story behind this horrid discovery and takes us back to 1999 and the NATO bombings in Serbia.

Using the verbal testimonies of perpetrators and victims, “Depth Two” unfolds like a hypnotic thriller that visits the places where the crimes happened 17 years ago and follows the trail of this untold massacre, in an attempt to uncover and give a voice to the stories, that are still intentionally buried in silence.

 

 

Screening on Wednesday 20 September - 18:00

@ The Central State’s Film Archive

Serbi / Francë, 2016

Dokumentar

80 min

 

Skenari dhe Regjia: Ognjen Glavonić

Montazhiere: Jelena Maksimović

Drejtore Fotografie: Tatjana Krstevski

Formulues Zëri: Jakov Munižaba

Bashkë-producent: Sophie Erbs Producente: Dragana Jovović, Sandra Orlović

Produksion nga: Non-Aligned Films, Serbia & Humanitarian Law Center, Serbia

Ko-produksion me: Cinéma Defacto, France

 

 

Në vitin 2001, në një rrethinë të Beogradit u zbulua një varrezë masive. Shpejt do të kishte edhe më shumë të tilla. “Thellësia Dy” heton ngjarjen e fshehur prapa këtij zbulimi të tmerrshëm dhe na kthen në vitin 1999 dhe bombardimet e NATO-s në Serbi.

Duke përdorur dëshmitë gojore të autorëve të krimeve dhe viktimave, “Thellësia Dy” shtjellohet si një triler hipnotik, i cili inspekton vendet ku ndodhën krimet 17 vjet të shkuara dhe ndjek gjurmët e kësaj masakre të parrëfyer, në një përpjekje për të zbuluar dhe për t'i dhënë një zë historive, të cilat ende janë qëllimisht të varrosura në heshtje.

 

 

Shfaqjet të Mërkurën 20 Shtator - 18:00

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice