DISTRICT ZERO

QARKU ZERO

Spain, 2015

Documentary

66 min

 

 

Directors: Jorge Fernandez Mayoral, Pablo Tosco, Pablo Iraburu

Producer: Arena Comunicacion and Txalap.art

Editors: Jorge Fernandez Mayoral, Miguel Garcia

Cinematography: Pablo Tosco

 

 

What can a smartphone of a refugee reveal to us about his world? A smartphone contains clues to a refugee’s memories, his past, his identity and a list of contacts from the world he had to flee from. This film narrates the daily life of a tiny mobile phone shop in one of the largest refugee camps in the world.

 

Screening on Wednesday 28 Sept - 21:15

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Spanjë, 2015

Dokumentar

66 min

 

 

Regjizorë: Jorge Fernandez Mayoral, Pablo Tosco, Pablo Iraburu

Producent: Arena Comunicacion and Txalap.art

Montazhier:

Kamera: Pablo Tosco

 

 

Çfarë mund të na zbulojë telefoni inteligjent i një refugjati rreth botës së tij? Një telefon inteligjent përmban të dhëna mbi kujtimet e një refugjati, të kaluarën e tij, identitetin dhe një listë kontaktesh nga bota prej së cilës i është dashur të ikë për të shpëtuar. Ky film tregon përditshmërinë e një dyqani të vogël telefonash celularë në një prej kampeve më të mëdhenj të refugjatëve në botë.

 

Shfaqjet të Mërkurën 28 Shta - 21:15

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice