DRUMS OF RESISTANCE

DAULLET E REZISTENCËS

Kosovo, 2016

Documentary

65 min

 

 

Directed by: Mathieu Jouffre

Written and edited by: Mathieu Jouffre and Besa Luci

Original music by: Liburn Jupolli

Produced by: MB Office

 

 

“Drums of Resistance” tells the story of how a parallel society and reality were established in Kosovo during the 1990’s. It shows how segregation and apartheid became the norm. It explores and documents the stories of teaching in houses, basements, private apartments, stores, and many other venues turned into school premises. It is about the story of the social and civic engagement, and activism in Kosovo that empowered and enabled for a public life for Albanians to take form. And ultimately, what narratives are being documented or forgotten after the 1999 war.

 

Screening on Tuesday19 Sept - 20:00

Q&A session in presence of the Director

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Kosova, 2016

Dokumentar

65 min

 

 

Regjia nga: Mathieu Jouffre

Skenari dhe Montazhi: Mathieu Jouffre dhe Besa Luci

Muzika origjinale nga: Liburn Jupolli

Prodhuar nga: MB Office

 

 

“Daullet e Rezistencës” tregon historinë se si u krijua në Kosovë një shoqëri dhe realitet paralel gjatë viteve 1990. Filmi tregon se si segregacioni dhe aparteidi u bënë normë. Ai hulumton dhe dokumenton rrëfimet e mësimdhënies nëpër shtëpi, bodrume, banesa private, dyqane, dhe shumë vende të tjera të shndërruara në mjedise shkollore. Bëhet fjalë për historinë e angazhimit shoqëror dhe qytetar si dhe aktivizmit në Kosovë, të cilat fuqizuan dhe mundësuan që një jetë publike të merrte formë për shqiptarët. Dhe së fundi, ç’rrëfime janë dokumentuar apo harruar pas luftës së vitit 1999.

 

Shfaqjet të Martën 19 Shtator - 20:00

Sesion Pyetje/Përgjigje në prani të Regjizorit

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice