ENGELBECKEN

 

Germany, 2014

Documentary

80 min

 

Directors: Gamma Bak & Steffen Reck

Montage / Image editing / Video post-production: Steffen Reck

Producer: Gamma Bak

 

 

Engelbecken is an actual place located between the districts of Berlin-Mitte and Berlin-Kreuzberg — and a metaphor for the deadly landscape of the Wall: it was, in fact, no man's land. In the West, pedestrians were crammed onto a narrow, barely two-meter-wide sidewalk, while in the East, ruins loomed above the "death strip" that slashed through the city. And the word Engelbecken can also be divided into parts, can be arranged into sub-titles: for example, into "Ecken" [corners], which poke and jab; or "Enge" [narrows], which are oppressive; or even "Engel" [angel], which everyone loves.

 

This feature-length documentary takes us to the 1980s, to the eve of the fall of the Wall and to the oppositional subculture of East Berlin in the neighborhood of Prenzlauer Berg. An essay film, it dispenses with many of the elements of the traditional documentary and, instead, conveys the perplexity, powerlessness, constraint, menace, and paranoia of those years. A period in time in which the directors Gamma Bak (Berlin-West) and Steffen Reck (Berlin-Ost) had a relationship — despite the Wall between them. The question that loomed: to stay or leave?

 

Screening on Saturday 1 October - 18:20

Q&A Session in presence of the Directors

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Gjermani, 2014

Dokumentar

80 min

 

Regjizorë: Gamma Bak dhe Steffen Reck

Montazhi / Montazh Imazhi/ Video post-produksion: Steffen Reck

Producente: Gamma Bak

 

 

Engelbecken është në fakt një vend i vendosur në mes rajoneve të Berlin-Mitte dhe Berlin-Kreuzberg - dhe një metaforë për peizazhin vdekjeprurës të Murit: ajo ishte, në fakt, tokë e askujt. Në Perëndim, këmbësorët dyndeshin në një trotuar të ngushtë që mezi arrinte dy metra gjerësi, ndërsa në Lindje, shquheshin turbull rrënojat mbi "rripin e vdekjes", që e çante qytetin. Dhe fjala Engelbecken gjithashtu mund të ndahet në pjesë, mund të organizohet në nën-tituj: për shembull, në "Ecken" [qoshe], që qëllojnë dhe godasin mprehtë; ose "Enge" [ngushtica], që janë shtypëse; apo edhe "Engel" [engjëll], që u pëlqen të gjithëve.

 

Ky dokumentar me metrazh të gjatë na çon në vitet 80-të, në prag të rënies së Murit dhe subkulturën opozitare të Berlinit Lindor në lagjen Prenzlauer Berg. Një film ese, ai përjashton shumë nga elementet e dokumentarit tradicional dhe, në vend të kësaj, përcjell pështjellimin, pafuqishmërinë, shtrëngimin, kërcënimin, dhe paranojën e atyre viteve. Një periudhë kohe në të cilën regjisorët Gamma Bak (Berlini-Perëndimor) dhe Steffen Reck (Berlini-Lindor) kishin një marrëdhënie - pavarësisht Murit midis tyre. Çështja që shtrohej: të qëndroje apo të largoheshe?

 

Shfaqjet të SHtunën 1 Tetor - 18:20

Sesion Pyetje/Përgjigje në prani të regjizorëve

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice