FORUM

Tuesday, September 19th - 12:00

At the European University of Tirana

Theme: Radicalism and Fundamentalism

Film screening: Jihad - A story of the others by Deeyah Khan

 

 

 

Wednesday, September 20th - 11:00

At the Academy of Film & Multimedia Marubi

with detained women

Theme: Domestic violence

Film screening: Home by More Raça

 

 

Wednesday, September 20th - 18:00

At TEN Multifunctional Center, Myslym Shyrri str.

with the University POLIS

Theme: Urban planning

Film screening: Selita by Eriona Çami and Elton Baxhaku

 

 

 

Thursday, September 21st - 12:00

at the Academy of Film & Multimedia Marubi

in cooperation with the 'Sami Frashëri' High School

Theme: Social Media Communication

Film screening: The girl of 672K by Mirjam Marks

 

 

 

 

Friday, September 22nd - 11:00

At the Security Academy

Theme: Cyber-crime

Film screening: Cyberjihad by Hans Busstra

E martë 19 shtator - 12:00

Te Universiteti Europian i Tiranës

Tema: Radikalizmi dhe fondamentalizmi

Shfaqja e filmit: Xhihadi: Një histori e të tjerëve nga Deeyah Khan

 

 

 

E mërkurë 20 shtator - 11:00

Te Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

me gratë e privuar nga liria

Tema: Dhuna në familje

Shfaqja e filmit: Shtëpia nga More Raça

 

 

E mërkurë 20 shtator - 18:00

Te Qëndra Multifunksionale TEN, rr. Myslym Shyrri

me Universitetin POLIS

Tema: Planifikimi urban

Shfaqja e filmit: Selita nga Eriona Çami and Elton Baxhaku

 

 

 

E enjte 21 shtator - 12:00

Te Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

Në bashkëpunimin me Shkollën e Mesme 'Sami Frashëri'

Tema: Komunikimi virtual

Shfaqja e filmit: Vajza me 672 mijë ndjekës nga Mirjam Marks

 

 

E premte22 shtator - 11:00

Te Akademia e Sigurisë

Tema: Krimi Kibernetik

Shfaqja e filmit: Xhihadi Kibernetik nga Hans Busstra

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice