FORUM 2016

Tuesday, September 27th

At the Parliament Hall

in cooperation with the School of Magistrates

Theme: Justice Reform

Film screening: A haunting Story by Ilse & Femke van Velzen

 

 

 

Wednesday, September 28th

At the Security Academy

Theme: Security through law and/or guns: emigration and public security

Film screening: Under the Gun by Stephanie Soechtig

 

 

Thursday, September 29th

at the Youth Center, Kavaja Street

in cooperation with the Ministry of Social Wellfare and Youth

Theme: Treatments of Post-Trauma through cohabitation communities

Film screening: Strangers no more by Karen Goodman and Kirk Simon

 

 

 

Friday, September 30th

At Sami Frashëri School

Theme: Memory and Identity

Film screening: 1989 by Francesca Mazzoleni

E martë 27 shtator

Te Salla e Parlamentit

Në bashkëpunimin me Shkollën e Magjistraturës

Tema: Reforma në drejtësi

Shfaqja e filmit: Një histori njekëse nga Ilse & Femke van Velzen

 

 

 

E mërkurë 28 shtator

Te Akademia e Sigurisë

Tema: Siguria permes ligjit dhe/apo armeve: Emigracioni dhe siguria publike

Shfaqja e filmit: Nën Armë nga Stephanie Soechtig

 

 

 

E enjte 29 shtator

Te Qëndra Rinore, rruga e Kavajës

Në bashkëpunimin me Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë

Tema: Trajtimit të Post-Traumës përmes bashkëjetesës komunitare

Shfaqja e filmit: Jo më të huaj nga Karen Goodman and Kirk Simon

 

 

 

E premte 30 shtator

Te Shkolla e Mesme 'Sami Frashëri'

Tema: Memorja dhe Identiteti

Shfaqja e filmit: 1989 nga Francesca Mazzoleni

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice