FRAGILITY

SHPRESAT NË SHITJE

Sweden, 2016

Documentary

73 min

 

 

Director: Ahang Bashi

Producer: David Herdies

Editor: Kristin Grundström

Cinematography: Ahang Bashi, Maria Åkesson

Music: Jakob Lindhagen

 

 

In the peak of her career documentary filmmaker Ahang Bashi falls down in a deep gorge of panic attacks and depression. With a skin deep precision, beautiful imagery and a black humor she carries the viewer into the swirling world of anxiety, sometimes dark and sometimes hopeful. With the camera as her tool she brings us back in time to the escape from Iran and the little girl who did not understand.

 

Screening on Tuesday 27 Sept - 18:00

@ The Central State’s Film Archive

Suedi, 2016

Dokumentar

73 min

 

 

Regjizore: Ahang Bashi

Producent: David Herdies

Montazhiere: Kristin Grundström

Kamera: Ahang Bashi, Maria Åkesson

Muzika: Jakob Lindhagen

 

 

Në kulmin e karrierës së saj, realizuesja e filmave dokumentarë Ahang Bashi bie në një  batak të thellë sulmesh paniku dhe depresioni. Me një saktësi imazhesh të bukura dhe me një humor të zi ajo e mban shikuesin në botën e pështjelluar të ankthit, ndonjëherë të errët dhe ndonjëherë shpresëdhënëse. Me kameran si mjet të sajin ajo na shpie prapa në kohë në ikjen nga Irani dhe te vajza e vogël që nuk kuptonte.

 

Shfaqjet të Martën 27 Shtator - 18:0

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice