FRENCH BLOOD

GJAK FRANCEZ

France, 2015

Fiction

97 min

 

 

Director & Screenwriter: Diastème

Producer:  Philippe Lioret and Marielle Duigou

Editor: Chantal Hymans

Cinematographer: Philippe Guilbert

 

 

It’s the story of a Frenchman, born in 1965, on the outskirts of Paris. The story of a skinhead, who hates Arabs, Jews, blacks, communists and gays. An anger that will take thirty years to die out. A bastard, who will take thirty years to become someone else. And he will never forgive himself for it.

 

Screening on Tuesday 27 Sept - 19:30

Q&A Session in presence of the Director

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Francë, 2016

Fiksion

97 min

 

 

Regjizor dhe Skenarist: Diastème

Producentë: Philippe Lioret dhe Marielle Duigou

Montazhiere: Chantal Hymans

Kamera: Philippe Guilbert

 

 

Kjo është historia e një francezi, të lindur në vitin 1965, në periferi të Parisit. Historia e një kokërruari, që urren arabët, hebrenjtë, zezakët, komunistët dhe homoseksualët. Një zemërim që do t’i marrë tridhjetë vjet për t’u zhdukur. Një maskara, të cilit do t’i duhen tridhjetë vjet për t'u bërë dikush tjetër. Dhe ai kurrë nuk do ta falë veten për këtë.

 

Shfaqjet të Martën 27 Shta - 19:30

Sesion Pyetje/Përgjigje në prani të Regjizorit

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice