FRIENDSHIP HOTEL

HOTEL MIQËSIA

Argentina, 2015

Documentary

68 min

 

 

Director, Producer, Cinematography: Pablo Doudchitzky

Screenplay: Yuri Doudchitzky

Editors: Omar Ester and Valeria Uhalde

 

 

Friendship Hotel is the chronicle of Pablo Doudchitzky, the film director, and his family's stay in China during the Cultural Revolution. Being witness to building the revolutionary communist paradise was the intention of his father when in 1963 he embarked the whole family in the longest journey of the world. The Friendship Hotel was their home as long as they lived in Beijing until his father's work at the University was interrupted with the arrival of the Cultural Revolution. 50 years later, Pablo and Yuri, his youngest brother, return to China in search of their past and the true story of their father’s best Chinese friend.

 

Screening on Friday 30 Sept - 18:45

@ The Central State’s Film Archive

Argjentinë, 2015

Dokumentar

68 min

 

 

Regjizor, Producent, Kamera: Pablo Doudchitzky

Skenar: Yuri Doudchitzky

Montazhierë: Omar Ester and Valeria Uhalde

 

 

Hotel Miqësiaështë kronika e Pablo Doudchitzky-it, regjisorit të filmit, dhe qëndrimit të familjes së tij në Kinë gjatë Revolucionit Kulturor. Të qenit dëshmitar i ndërtimit të parajsës revolucionare komuniste, ishte qëllimi i babait të tij, kur në vitin 1963 ai e hipi në anije të gjithë familjen në udhëtimin më të gjatë të botës. Hotel Miqësia ishte shtëpia e tyre për aq kohë sa jetuan në Pekin, derisa puna e të atit në Universitet u ndërpre me ardhjen e viteve të Revolucionit. 50 vite më vonë, Pablo dhe Yuri, vëllai i tij më i vogël, kthehen në Kinë në kërkim të së kaluarës së tyre dhe historisë së vërtetë të mikut më të ngushtë kinez të të atit.

 

Shfaqjet të Premten 30 Shtator - 18:45

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice