FtWTF - Female to What The Fuck

FEMËRORE APO ÇFARË

Austria, 2015

Documentary

92 min

 

 

Director: Cordula Thym, Katharina Lampert

Producers: Katharina Lampert, Cordula Thym

Editor: Niki Mossböck

Cinematography: Judith Benedikt

Music: Veronika Eberhart

 

 

The documentary FtWTF is a precise encounter with the theme of gender transgression, whereby the gender border is crossed in the same direction each time: from a specific starting point (female/woman) to a temporarily open end point ("what the fuck"). The filmmakers portray six people who for different reasons take on a transgender identity and live it out in different and changing ways.

 

Screening on Thursday 29 Sept - 17:30

Q&A in presence of the Author

@ The Central State’s Film Archive

Austri, 2015

Dokumentar

92 min

 

 

Regjizore: Cordula Thym, Katharina Lampert

Producentë: Katharina Lampert, Cordula Thym Montazhiere: Niki Mossböck

Kamera:Judith Benedikt

Musika: Veronika Eberhart

 

 

Dokumentari “Femërore Apo Çfarë” është një takim specifik me temën e transgresionit gjinor, ku kufiri gjinor kalohet çdo herë në të njëjtin drejtim: nga një pikë e caktuar e fillimit (femra / gruaja) në një pikë përkohësisht të hapur (“çfarë është”). Autorët e filmit portretizojnë gjashtë persona të cilët për arsye të ndryshme marrin mbi vete një identitet transgjinor dhe e jetojnë atë në mënyra të ndryshme dhe që dallojnë.

 

Shfaqjet të Enjten 29 Shtator - 17:30

Sesion Pyetje/Përgjigje në prani të Autorit

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice