GRAB MY HAND

KAPMA DORËN

Kosovo, 2016

Documentary

7 min

 

 

Directors: Andi Bilibani, Fatlinda Daku, Elhame Kastrati

Editing: Gencer Tatar

Producer: Dokufest

 

 

This film is dedicated to the girl who died in June 2016 in Prizren, Xheneta Gashi. This film is about the kids living in the same circumstances as Xheneta did, and also it's about the miserable economic situation of Kosova.

 

Screening on Friday 22 Sept - 18:45

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Kosovë, 2016

Dokumentar

7 min

 

 

Regjizore: Andi Bilibani, Fatlinda Daku, Elhame Kastrati

Montazhier: Gencer Tatar

Producent: Dokufest

 

 

 

Ky film i kushtohet vajzës që vdiq në qershor të vitit 2016 në Prizren, Xheneta Gashi. Ky film flet për fëmijët që jetojnë në të njëjtat rrethana si Xheneta, e po ashtu edhe për situatën e mjerueshme ekonomike të Kosovës.

 

 

Shfaqjet të Premten 22 Shtator - 18:45

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice