HOME

SHTËPIA

Kosovo, 2016

Fiction

25 min

 

 

Writer and Director: More Raça

Producer: Sunaj Raça

Director of Photography: Latif Hasolli

Editor: Don Raça

Composer: Florent Boshnjaku

 

 

Hava is a woman in her 30-s who lives in the sub-urban part of Prishtina, which is the capital of Kosovo. She works as a chef in a fast food restaurant in the city. When her parents passed away, her brothers decided to divide their inheritance. According to traditional customs, the right to inheritance belongs to male descendants only. Therefore, she was excluded from the household inheritance, depriving her from her right to benefit from the family property. Because she is in her 30s, her brothers believe she should get married so that she could live at her husband’s house.

 

 

Screening on Wednesday 20 sept - 11:00

FORUM with detained women

Topic: Domestic violence

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Kosovë, 2016

Artistik

25 min

 

 

Skenari dhe Regjia: More Raça

Producent: Sunaj Raça

Drejtor Fotografie: Latif Hasolli

Montazhier: Don Raça

Kompozitor: Florent Boshnjaku

 

 

Hava është një grua në të 30-at që jeton në rrethinat e Prishtinës, kryeqyteti i Kosovës. Ajo punon si kuzhiniere në një restorant të ushqimit të shpejtë në qytet. Pas vdekjes së prindërve, vëllezërit e saj vendosën të ndanin trashëgiminë. Sipas zakoneve tradicionale, e drejta për trashëgimi i përket vetëm pasardhësve meshkuj. Prandaj, ajo u përjashtua nga trashëgimia familjare, duke e privuar atë nga e drejta e saj për të përfituar nga prona familjare. Për shkak se është në të 30-at, vëllezërit e saj besojnë se ajo duhet të martohet në mënyrë që ajo të mund të jetojë në shtëpinë e bashkëshortit të saj.

 

 

 

Shfaqjet të Mërkurën 20 Shtator - 11:00

FORUM me gratë të privuara nga liria

Tema: Dhuna në familje

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice