JIHAD IN HOLLYWOOD

XHIHADI NË HOLLYWOOD

USA, 2015

Documentary

26 min

 

 

Director: Genie Deez

Producer: Omar Al-Dakheel & Coerte Voorhees

Editors: Calvin Herrmann & Marcus Heleker

Cinematography: Ayana Baraka

Featuring: Jay “Jihad” Abdo, Fadia Abdo, Werner Herzog

 

 

Once a successful Syrian actor, Jihad Abdo has arrived in Hollywood and struggles to reinvent himself and his career.

The Syrian Civil War has impacted millions of innocent people worldwide, but for one man Jihad Abdo it meant not only leaving behind his country and becoming an international refugee for the first time in his life, but also losing regional celebrity status, a comfortable lifestyle, and fame.

Jihad was one of the most accomplished actors in Arab TV and had to give up his entire livelihood in order to protect himself and his family. Jihad made an off the record comment against the brutal Assad Regime which was publicized and widely disseminated. He was then forced to flee Syria for fear of deadly repercussions. He came to the United States to join his wife Fadia who was studying in Michigan and building upon her career in abstract art and human rights activism. Jihad in Hollywood is not only a personal window into the ongoing Syrian refugee crisis, but the story of one man’s quest to reclaim his career and live the American Dream.

 

Screening on Wednesday 28 Sept - 18:40

Q&A Session in presence of the Director

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

SHBA, 2015

Dokumentar

26 min

 

 

Regjizor: Genie Deez

Producentë: Omar Al-Dakheel & Coerte Voorhees

Montazhierë: Calvin Herrmann & Marcus Heleker

Kamera: Ayana Baraka

Me pjesëmarrjen e: Jay “Jihad” Abdo, Fadia Abdo, Werner Herzog

 

 

Dikur një aktor i suksesshëm sirian, Jihad Abdo ka mbërritur në Hollywood dhe lufton të rishpikë veten dhe karierrën e tij.

Lufta civile siriane ka ndikuar miliona njerëz të pafajshëm në mbarë botën, por për një njeri, Jihad Abdo kjo do të thotë jo vetëm të lërë pas vendin e tij, duke u bërë një refugjat ndërkombëtar për herë të parë në jetë, por edhe humbjen e statusit të të famshmit, një mënyrë jetese të rehatshme, dhe famën rajonale. Jihad ishte një nga aktorët më të realizuar në ArabTV dhe iu desh të hiqte dorë nga e gjithë jeta e tij, për të mbrojtur veten dhe familjen. Jihad-i bëri një koment jozyrtarisht kundër regjimit të egër të Assad-it, i cili u publikua dhe u shpërnda gjerësisht. Për shkak të frikës nga pasojat u detyrua të largohej nga Siria. Ai erdhi  në Shtetet e Bashkuara për t'u bashkuar me gruan e tij, Fadia e cila ishte duke studiuar në Michigan dhe duke ndërtuar karrierën e saj mbi artin abstrakt dhe aktivizmit për të drejtat e njeriut. Jihad në Hollywood nuk është vetëm një dritare personale në krizën siriane të refugjatëve, por historia e kërkimit të një njeriu të vetëm për të rimarrë në dorë karrierën e tij dhe për të jetuar Ëndrrën Amerikane.

 

Shfaqjet të Mërkurën 28 Shtator - 18:40

Sesion Pyetje/Përgjigje në prani të Regjizorit

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice