JOŽKA

JOZHKA

Czech Republic, Germany, 2017

Documentary

26 min

 

 

Director: Hamzë Bytyçi

Music: Herr von und zu

Cinematography: Milan Durnak

Editor: Mirja Gerle

Sound Design: Andreas Fertig

Producer: Veronika Patočková

 

 

Fallen ill after many years of working in mines, Jožka has devoted his life to the fight for a better, more just society and against constant discrimination of Roma people in the Czech Republic. The disrespect towards the Roma minority is represented by a large-capacity pig farm built on the site of the former concentration camp near Lety in South Bohemia in which hundreds of Roma lost their lives under the Nazi regime – including half of Jožka’s wife’s family.

 

 

Screening on Friday 22 Sept - 17:00

@ The Central State’s Film Archive

Republika Çeke, Gjermani, 2017

Dokumentar

26 min

 

 

Regjisor: Hamzë Bytyçi

Muzika: Herr von und zu

Kamera: Milan Durnak

Montazhier: Mirja Gerle

Formulues Zëri: Andreas Fertig

Producente: Veronika Patočková

 

 

I sëmurë pas shumë vitesh pune në miniera, Jozhka ia ka kushtuar jetën e tij luftës për një shoqëri më të mirë, më të drejtë dhe kundër diskriminimit të vazhdueshëm të romëve në Republikën Çeke. Mosrespektimi ndaj minoritetit rom përfaqësohet nga një fermë derrash me kapacitet të madh të ndërtuar në vendin e ish-kampit të përqendrimit, pranë Lety-së në Boheminë Jugore, ku qindra romë humbën jetën nën regjimin nazist - duke përfshirë gjysmën e familjes së gruas së Jozhkës.

 

 

Shfaqjet të Premtën 22 Shtator - 17:00

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice