LAND IN SIGHT

TOKË PËR KOKË

Germany, 2013

Documentary

93 min

 

 

Directors: Antje Kruska, Judith Keil

Screenplay: Antje Kruska, Judith Keil

Producers: Sonia Otto, Arek Gielnik, Dietmar Ratsch

Editor: -

Cinematography: Marcus Winterbauer, Katharina Bűhler

Cast: Brian Ngopan, Farid Sabimi, Abdul Nasser Jarada

 

 

Abdul, Brian and Farid are stranded in a secluded home for asylum seekers in the small town Belzig in the German region of Brandenburg. Starting from there, they are looking for a way into German society. Their imaginations clash with the local mentality at village fests, in government agencies and night clubs. Instead of evoking consternation, LAND IN SIGHT focuses on the unintended humor of those encounters.

 

Screening on Thursday 29 Sept - 15:00

@ POLIS University

Gjermani, 2013

Dokumentar

93 min

 

 

Regjizorë: Antje Kruska, Judith Keil

Skenar: Antje Kruska, Judith Keil

Producentë: Sonia Otto, Arek Gielnik, Dietmar Ratsch

Montazhier: -

Kamera: Marcus Winterbauer, Katharina Bűhler

Aktorët: Brian Ngopan, Farid Sabimi, Abdul Nasser Jarada

 

 

Abdul, Brian dhe Farid janë të bllokuar në një shtëpi të izoluar për azilkërkues në qytetin e vogël Belzig në rajonin gjerman të Brandenburgut. Prej atje, ata janë duke kërkuar një mënyrë për të hyrë në shoqërinë gjermane. Fantazitë e tyre bien ndesh me mentalitetin lokal në festat e fshatit, në organet qeveritare dhe klubet e natës. Në vend që t’i lënë vend tmerrit, TOKË PËR KOKË fokusohet në humorin e patëkeq të këtyre takimeve.

 

Shfaqjet të Enjten 29 Shtator - 15:00

@ Universiteti POLIS

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice