MILES TO GO BEFORE I SLEEP

MILJE PËR TË PËRSHKRUAR PARA SE TË FLE

Finland, 2015

Documentary

13 min

 

 

Director: Hanna Hovitie

Screenplay: Noora Kuparinen, Hanna Hovitie

Producers: Emmi Vuokko, Hanna Hovitie

Editor: Noora Kuparinen

Cinematography: Hanna Hovitie, Iikka Salminen

 

 

A story of a nomadic life and a broken identity.

 

As Achat was seven years old, her parents sent her away from Congo to be adopted in France. After her adoptive mother’s death, years of ordinary life in Paris turned into a nightmare. In the film Achat shares her story of becoming a victim of abuse and child trafficking. Through twists and turns beyond belief, she is thrown into a whirlwind of drifting between continents.

 

Screening on Thursday 29 Sept - 17:15

@ The Central State’s Film Archive

Finland, 2015

Dokumentar

13 min

 

 

Regjizore: Hanna Hovitie

Skenar: Noora Kuparinen, Hanna Hovitie

Producentë:Emmi Vuokko, Hanna Hovitie

Editor: Noora Kuparinen

Kamera: Hanna Hovitie, Iikka Salminen

 

 

Një rrëfim i një jetë nomade dhe një identiteti të thyer.

 

Kur Achat ishte shtatë vjeçe, prindërit e saj e larguan nga Kongo për ta adoptuar në Francë. Pas vdekjes së nënës së saj birësuese, vitet e jetës së zakonshme në Paris u kthyen në një makth. Në film Achat tregon historinë e saj sesi u kthye në një viktimë të abuzimit dhe trafikimit të fëmijëve. Duke kaluar nëpër pështjellime kthesash të pabesueshme, ajo vërtitet në një vorbull duke u endur midis kontinenteve.

 

Shfaqjet të Enjten 29 Shtator - 17:15

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice