NO WAY BACK

S’KA KTHIM PAS

USA, 2016

Fiction

16 min

 

 

Directed by: Michael Kongshaug

Written by: Eileen Shim

Cinematographer: Yoni Klein

Editor: Vero Vackova

Producer: Feras Alfuqaha

 

 

Zeinah and her daughter Norah flee the war in Syria and arrive in Turkey, desperate to board a dinghy to Europe. With every failed attempt, it becomes harder for them to escape Turkish authorities. In order to save Norah, Zeinah is faced with the hardest decision of her life.

 

 

Screening on Wednesday 20 Sept - 17:00

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

SHBA, 2016

Artistik

16 min

 

 

Regjia nga: Michael Kongshaug

Skenar: Eileen Shim

Kamera: Yoni Klein

Montazh: Vero Vackova

Producent: Feras Alfuqaha

 

 

Zeinah dhe vajza e saj Norah ikin nga lufta në Siri dhe mbërrijnë në Turqi, të dëshpëruara për t'i hipur një gomoneje për në Europë. Pas çdo përpjekjeje të dështuar, atyre u bëhet më e vështirë për t'i shpëtuar autoriteteve turke. Me qëllim që të shpëtojë Norah-n, Zeinah përballet me vendimin më të vështirë të jetës së saj.

 

 

Shfaqjet të Mërkurën 20 Shtator - 17:00

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice