NOTE ON MULTITUDE

SHËNIM MBI TURMAT

Kosova, Bosnia and Herzegovina, France, 2015

Documentary

8 min

 

 

Director: Ibro Hasanović

Editors: Ibro Hasanović, Mathieu Jouffre

Cinematography: Ibro Hasanović

Producer:  Ibro Hasanović

 

 

Emotional farewells on a filled bus terminal turns soon into panic. The bus that will soon roll out is getting full and the passengers get crowded to get on it. Soon you realize by the sense of the atmosphere that this is not a regular bus ride that awaits the passengers.

 

Screening on Tuesday 27 Sept - 17:30

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Francë, 2015

Dokumentar

8 min

 

 

Regjizor: Ibro Hasanović

Montazhier: Ibro Hasanović, Mathieu Jouffre

Kamera: Ibro Hasanović

Producent: Ibro Hasanović

 

 

Lamtumira emocionale në një terminal autobusash të mbushur shpejt kthehet në panik. Autobusi që së shpejti do të niset po mbushet plot dhe pasagjerët mblidhen tufë që të hipin në të. Shpejt kuptohet nga ndjesia e atmosferës se ky nuk është një autobuz linje i rregullt që pret për pasagjerët.

 

Shfaqjet të Martën 27 Shtator - 17:30

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice