NOTORIOUS DEEDS

AKTE TË ULTA

Romania, Austria, 2016

Documentary

68 min

 

 

Directed by: Gabriel Tempea

Kamera: Barbu Balasoiu

Production: Alexandru Munteanu, Gabriel Tempea, Barbu Balasoiu

Producer: Elodie Brunner

 

 

Bucharest, October 1989: a secondary school student disappears without a trace. Weeks later, he resurfaces at a meeting of the Communist Youth where he is denounced for certain “reprehensible actions” and excluded from the organization. As a result of the same “reprehensible” deeds he is expelled from the school. His schoolmates are never told what his actions actually were. “Notorious deeds, unworthy of being mentioned,” is the only comment provided by a high-level communist party representative. Now, 25 years later, those involved are keen to tell their side of the story.

 

 

Screening on Friday 22 Sept - 20:15

Q&A session in presence of the Director

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Rumani, Austri, 2016

Dokumentar

68 min

 

 

Regjisor: Gabriel Tempea

Kamera: Barbu Balasoiu

Produksioni: Alexandru Munteanu, Gabriel Tempea, Barbu Balasoiu

Producent: Elodie Brunner

 

 

Bukuresht, tetor 1989: një nxënës i shkollës së mesme zhduket pa asnjë gjurmë. Javë më vonë, ai rishfaqet në një mbledhje të Rinisë Komuniste ku denoncohet për disa “veprime të dënueshme” dhe përjashtohet nga organizata. Si rezultat i veprimeve të njëjta “të dënueshme”, ai dëbohet nga shkolla. Shokëve të tij të shkollës nuk u është treguar kurrë se cilat ishin në fakt veprimet e tij. “Akte të ulta, të padenja për t'u përmendur”, është i vetmi koment i dhënë nga një përfaqësues i lartë i partisë komuniste. Tani, 25 vjet më vonë, ata që kanë qenë të përfshirë, mezi ç’presin të tregojnë anën e tyre të historisë.

 

 

Shfaqjet të Premten 22 Shtator - 20:15

Sesion Pyetje/Përgjigje në prani të Regjizorit

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice