OPERATION COMMANDO

OPERACIONI KOMANDO

Switzerland, 2016

Fiction

21 min

 

 

Directed by: Jan Czarlewski

Screenplay: Clémence Madeleine-Perdrillat, Jan Czarlewski

Cinematography: Elie Girard

Editing: Julien Chigot

Music: Nicolas Rabaeus

 

 

Children play war in this summer camp, a war opposing the Indians to the Commandos. Two brothers are separated in between the two rival groups. The eldest promises the youngest that he will go look for him on their first night.

 

Screening on Wednesday 20 Sept - 17:20

@ The Central State’s Film Archive

Zvicër, 2016

Artistik

21 min

 

 

Regjisor: Jan Czarlewski

Skenari: Clémence Madeleine-Perdrillat, Jan Czarlewski

Kamera: Elie Girard

Montazhi: Julien Chigot

Muzika: Nicolas Rabaeus

 

 

 

Fëmijët luajnë lojë luftash në këtë kamp veror, një luftë ku Indianët janë kundër Komandove. Dy vëllezër ndahen mes dy grupeve rivale. Më i madhi i premton më të voglit se ai do të shkojë ta kërkojë në natën e tyre të parë.

 

 

Shfaqjet të Mërkurën 20 Shtator - 17:20

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice