PATRIOTIC LESSON

MËSIM PATRIOTIK

Germany, 2016

Documentary

20 min

 

 

Director: Filip Jacobson

Director of Photography: Łukasz Ostalski, Filip Jacobson

Editor: Tomasz Polsakiewicz

 

 

Patriotic Lesson tells the story of a Polish primary school singing contest, in which children perform patriotic songs, full of heroism, bravery, blood, sweat and tears. Through a clear presentation of the performers and the audience, and the tension that builds up between parents and teachers and finally during the jury’s deliberations, it opens up questions around the meaning of patriotism and its institutional reaffirmation to the next generation.

 

 

Screening on Friday 22 Sept - 19:00

@ The Central State’s Film Archive

Gjermani, 2016

Dokumentar

20 min

 

 

Regjisor: Filip Jacobson

Drejtor Fotografie: Łukasz Ostalski, Filip Jacobson

Montazhier: Tomasz Polsakiewicz

 

 

 

Filmi “Mësim Patriotik” tregon historinë e një gare këndimi të një shkolle fillore polake, në të cilën fëmijët këndojnë këngë patriotike, plot me heroizëm, guxim, gjak, djersë dhe lot. Përmes një prezantimi të qartë të interpretuesve dhe publikut, dhe tensionit që rritet mes prindërve dhe mësuesve dhe më në fund gjatë tërheqjes së jurisë për vendim, shtrohen pyetje rreth kuptimit të patriotizmit dhe riafirmimit të tij institucional për gjeneratën e ardhshme.

 

 

 

 

 

Shfaqjet të Premten 22 Shtator - 19:00

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice