STRANGERS NO MORE

JO MË TË HUAJ

USA, Israel, 2010

Documentary

40 min

 

 

Directors: Karen Goodman and Kirk Simon

Producers: Karen Goodman and Kirk Simon

Editor: Nancy Baker

Cinematography: Buddy Squires

 

 

In the heart of Tel Aviv, there is an exceptional school where children from forty-eight

different countries and diverse backgrounds come together to learn. Many of the students arrive at Bialik-Rogozin School fleeing poverty, political adversity and even genocide. Here, no child is a stranger. The film follows several students' struggle to acclimate to life in a new land while slowly opening up to share their stories of hardship and tragedy.

 

Screening on Thursday 29 Sept. - 11:00 during the Forum on Treatments of Post-Trauma through community cohabitation, in cooperation with the Ministry of Social Wellfare and Youth

@ the Youth Center, Kavaja Street

 

Screening on Friday 30 Sept - 18:20

Q&A Session in presence of the protagonist

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

SHBA, Izrael, 2010

Dokumentar

40 min

 

 

Regjizore: Karen Goodman and Kirk Simon

Producente: Karen Goodman and Kirk Simon

Montazhiere: Nancy Baker

Kamera: Buddy Squires

 

 

Në zemër të Tel Avivit, gjendet një shkollë e veçantë ku vijnë për të mësuar së bashku fëmijë nga dyzet e tetë vende dhe prejardhje të ndryshme. Shumë nga nxënësit vijnë në shkollën Bialik-Rogozin për t’i ikur varfërisë, vështirësive politike dhe madje edhe gjenocidit. Këtu, asnjë fëmijë nuk është i huaj. Filmi ndjek përpjekjen e disa nxënësve për t’u përshtatur me jetën në një tokë të re, duke u hapur ngadalë për të ndarë me të tjerë historitë e tyre të vështirësive dhe të tragjedisë.

 

Shfaqjet të Enjten 29 Shtator - 11:00 gjatë Forumit mbi Trajtimim të Post-Traumës përmes bashkëjetesës komunitare, në bashkëpunimin me Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë

@ Qëndra Rinore, rruga e Kavajës

 

Shfaqjet të Premten 30 Shtator - 18:20

Sesion Pyetje/Përgjigje në prani të protagonistës

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice