THE 90 MINUTE WAR

LUFTA 90 MINUTËSHE

Israel, Germany, Portugal, 2016

Mockumentary

85 min

 

 

Written and Directed by: Eyal Halfon

Based on a book by Itay Meirson “The 90-Minutes War”

Producers: Assaf Amir, Norma Productions, Steve Hudson & Sonja Ewers, Gringo Films

Director of Photography: Daniel Kedem

Editor: Arik Lahav Leibovich

Original score by: Ran Shem Tov

 

 

Finally, after more than a hundred years of bloodshed, the Israeli-Palestinian conflict is about to be resolved. A moment before another round of violence, the ideal solution has been reached: a soccer game. One game that will decide who gets to stay in the Holy Land, and who must leave. “The 90-Minutes War” follows the preparations, the crises and the drama leading to the fateful game: from the meetings at the International Football Association in Geneva to the town in Portugal where the game will be played; Funny, sad, wild and politically incorrect, this political comedy kicks this exhausting conflict to the sidelines, where it belongs.

 

 

Screening on Saturday 23 Sept - 19:30

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Izrael, Gjermani, Portugali, 2016

Dokumentar- satirë

85 min

 

 

Skenari dhe regjia nga: Eyal Halfon

Bazuar mbi një libër nga Itay Meirson “The 90-Minutes War”

Producentë: Assaf Amir, Norma Productions, Steve Hudson dhe Sonja Ewers, Gringo Films,

Drejtor fotografie: Daniel Kedem

Montazhier: Arik Lahav Leibovich

Muzika origjinale nga: Ran Shem Tov

 

 

Më në fund, pas më shumë se njëqind vitesh gjakderdhje, konflikti izraelito-palestinez do të zgjidhet. Pak para një cikli tjetër dhune, zgjidhja ideale është arritur: një lojë futbolli. Një lojë që do të vendosë se kush do të arrijë të qëndrojë në Tokën e Shenjtë dhe kush duhet të largohet. “Lufta 90 Minutëshe” ndjek përgatitjet, krizat dhe dramën që çon në lojën fatale: nga takimet në Bashkësinë Ndërkombëtare të Futbollit në Gjenevë, në qytetin e Portugalisë ku do të luhet loja; Komike, e trishtueshme, e papërmbajtur dhe jokorrekte politikisht, kjo komedi politike e nxjerr anash këtë konflikt rraskapitës, aty ku i takon të jetë.

 

 

Shfaqjet të Shtunën 23 Shtator - 19:30

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice