THE CHICKEN

PULA

Germany, Croatia, 2014

Fiction

15 min

 

 

Director: Una Gunjak

Screenplay: Una Gunjak

Producer: Jelena Goldbach

Editor: Anja Siemens

Cinematography: Matthias Pilz

 

 

As a present for her 6th birthday, Selma gets a live chicken. When she realizes the animal is going to be killed to feed the family, she decides to save it and set it free, unaware of the high stakes this action will lead to. While trying to bring back the missing chicken, Selma’s mum becomes the target of a sniper shoot. It’s Sarajevo, year running 1993.

 

Screening on Friday 30 Sept - 17:40

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Gjermani, Kroaci, 2014

Fiksion

15 min

 

 

Regjizore: Una Gunjak

Skenar: Una Gunjak

Producente: Jelena Goldbach

Montazhiere: Anja Siemens

Kamera: Matthias Pilz

 

 

Si dhuratë për ditëlindjen e saj të 6-të, Selma merr një pulë prej vërteti. Kur ajo e kupton se shpendi do të therrej për të ushqyer familjen, vendos ta shpëtojë dhe e lë atë të lirë, pa e ditur rrezikun e madh ku do të çonte ky veprim. Duke u përpjekur ta sjellë përsëri pulën e humbur, nëna e Selmës bëhet objekt i një të shtëne me snajper. Jemi në Sarajevë, viti 1993.

 

Shfaqjet të Premten 30 Shtator - 17:40

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice