THE LOOK OF SILENCE

VËSHTRIMI I HESHTJES

Denmark, 2014

Documentary

100 min

 

 

Director: Joshua Oppenheimer

Producer: Signe Byrge Sørensen

Editor: Niels Pagh Andersen

Cinematography: Lars Skree

 

 

The Oscar®-nominated The Look of Silence  is Joshua Oppenheimer's powerful companion piece to the Oscar®-nominated The Act of Killing. Through Oppenheimer's footage of perpetrators of the 1965 Indonesian genocide, a family of survivors discovers how their son was murdered, as well as the identities of the killers. The documentary focuses on the youngest son, an optometrist named Adi, who decides to break the suffocating spell of submission and terror by doing something unimaginable in a society where the murderers remain in power: he confronts the men who killed his brother and, while testing their eyesight, asks them to accept responsibility for their actions. This unprecedented film initiates and bears witness to the collapse of fifty years of silence.

 

Screening on Wednesday 28 Sept - 19:30

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Danimarkë, 2014

Dokumentar

100 min

 

 

Regjizor: Joshua Oppenheimer

Producent: Signe Byrge Sørensen

Montazhier: Niels Pagh Andersen

Kamera: Lars Skree

 

 

I përzgjedhuri për Oscar®-Vështrimi i Heshtjes është pjesë shoqëruese e fuqishme e të përzgjedhurit për Oscar®- Akti i Vrasjes nga Joshua Oppenheimer. Nëpërmjet filmimeve nga ana e Oppenheimer-it të autorëve të gjenocidit indonezian të vitit 1965, një familje të mbijetuarish zbulon se si u vra djali i tyre, si dhe identitetin e vrasësve. Dokumentari fokusohet tek djali më i vogël, një okulist me emrin Adi, i cili vendos ta zhbëjë magjinë mbytëse të nënshtrimit dhe terrorit duke bërë diçka të paimagjinueshme në një shoqëri ku vrasësit mbeten në pushtet: ai përballet me njerëzit që i vranë të vëllanë dhe, ndërsa u ekzaminon të parit, u kërkon që ata të pranojnë përgjegjësinë për veprimet e tyre. Ky film i pashembullt nis e dëshmon për prishjen e pesëdhjetë vjetëve heshtje.

 

Shfaqjet të Mërkurën 28 Shtator - 19:30

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice