THE PARADE

PARADA

Poland, 1988

Documentary

60 min

 

 

Director & Screenwriter: Andrzej Fidyk

Cameramen: Mikolaj Nesterowicz, Krzysztof Kalukin

Editing: Jola Kreczmańska

Sound: Jacek Bąk

 

 

Film was shot in the North Korea in a period of unusual interest - that is in September 1988, when the fascinating celebration of the 40th anniversary of the Democratic People’s Republic of Korea took place in that country, parallel to the Olympic Games held in the neighboring South Korea. The film shows the unheard-of personality cult which manifests itself in all spheres of the North Korean life. These include politics, ideology, culture and art, the system of education of children and young persons. Another important element of the film is the North Korean attitude toward the South Korea and the Olympic Games being held there. The leitmotiv of the film is the superb celebration: the parade with over a million participants, performances given by many thousands of artists, night marches, and the accompanying incessant euphoria of the people.

 

 

Screening on Tuesday 19 Sept - 19:30

@ Skenderbej Square

Poloni, 1988

Dokumentar

60 min

 

 

Regjia dhe Skenari: Andrzej Fidyk

Kameramanë: Mikolaj Nesterowicz, Krzysztof Kalukin

Montazhi: Jola Kreczmańska

Zëri: Jacek Bąk

 

 

Filmi është xhiruar në Korenë e Veriut në një periudhë interesimi të pazakontë - që është në shtator të vitit 1988, kur kremtimi mahnitës i 40-vjetorit të Republikës Popullore Demokratike të Koresë u zhvillua në atë vend, paralel me Lojrat Olimpike të mbajtura në Korenë e Jugut fqinje. Filmi tregon kultin e padëgjuar të personalitetit që manifestohet në të gjitha sferat e jetës së Koresë së Veriut. Këto përfshijnë politikën, ideologjinë, kulturën dhe artin, sistemin e arsimimit të fëmijëve dhe të të rinjve. Një tjetër element i rëndësishëm i filmit është qëndrimi i Koresë së Veriut ndaj Koresë së Jugut dhe Lojërat Olimpike që po mbahen atje. Lajtmotivi i filmit është festimi madhështor: parada me mbi një milion pjesëmarrës, shfaqjet e dhëna nga disa mijëra artistë, marshime natën dhe euforia e pandërprerë e njerëzve që e shoqërojnë.

 

 

 

Shfaqjet të Martën 19 Shtator - 19:30

@ Sheshi Skenderbej

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice