THE WORLD WE LIVE IN

BOTA KU JETOJMË

Germany, 2016

Documentary- Animation

17 min

 

Director: Hanna Fischer

Directors of Animation: Sofiia Melnyk, Nina Prange

Producer: Juliane Walther

Editor: Frank Carsten Walter

Cinematography: Benjamin Manderbach

In cooperation with the Institute of Animation, Visual Effects and Digital Postproduction at The Filmakademie Baden- Württemberg

 

 

Why do people leave their home country ? Two men from Bulgaria and one woman from Rumania give the same answer: „We cannot make a living“. After an ease in labor market regulations allowed South-Eastern Europeans to work in Germany, many have come seeking work and a better life. In this presumed paradise for Eastern European workers, they soon had to learn, how human being and human labor are different in this economic system: They are allowed to come and work. But they rarely have any form of social security.

THE WORLD WE LIVE IN – an animated documentary - follows three migrant workers through their daily hardships. None of them has a home, with or without a job. The featured animations provide an insight in their minds on a metaphorical level. The documentary lends them a voice, without giving them a face. They represent a vast number of people, uncounted by labor statistics. They live among us, at the same on the edge of their own world.

 

 

Screening on Friday 30 Sept - 17:00

@ The Central State’s Film Archive

Gjermani, 2016

Dokumentar-Vizatimor

17 min

 

Regjizore: Hanna Fischer

Animimi: Sofiia Melnyk, Nina Prange

Producent: Juliane Walther

Montazhier: Frank Carsten Walter

Kamera: Benjamin Manderbach

Në bashkëpunim me the Institute of Animation, Visual Effects and Digital Postproduction at The Filmakademie Baden- Württemberg

 

 

Pse largohen njerëzit nga vendi i tyre? Dy burra nga Bullgaria dhe një grua nga Rumania japin të njëjtën përgjigje: “Nuk ia dalim dot të sigurojmë jetesën.” Pas një lehtësimi në rregullat e tregut të punës që lejonte europianët juglindorë të punonin në Gjermani, shumë njerëz kanë ardhur të kërkojnë punë dhe një jetë më të mirë. Në këtë parajsë të supozuar për punëtorët e Europës Lindore, atyre shpejt iu desh të mësonin, se si qenia njerëzore dhe puna e njeriut dallojnë në këtë sistem ekonomik: Atyre u lejohet të vijnë dhe të punojnë. Por rrallë kanë ndonjë formë të sigurisë sociale.

BOTA KU JETOJMË - një dokumentar i animuar - ndjek tre punëtorë emigrantë nëpër vështirësitë e tyre të përditshme. Asnjë prej tyre nuk ka një shtëpi,me ose pa një punë. Animacionet që shfaqen depërtojnë thellë në mendjen e tyre në një nivel metaforik. Dokumentari u jep një zë, pa u dhënë atyre një fytyrë. Ata përfaqësojnë një numër të madh njerëzish, të panumëruar nga statistikat e punës. Ata jetojnë mes nesh, në të njëjtën botë, dhe në zgrip të botës së tyre.

 

Shfaqjet të Premten 30 Shtator - 17:00

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice