THROUGH THE EYES OF A PHOTOGRAPHER

PËRMES SYVE TË NJË FOTOGRAFEJE

Czech Republic, 2015

Documentary

84 min

 

 

Director: Matej Mináč

Screenplay: Matej Mináč

Producer: Jana Gospičová

Editor: Róbert Cuprík

Cinematography: Jan Drnek, Peter Zubaľ

 

 

The film is about Matej Mináč’s mother Zuzana Mináčova, an 84-year-old incredibly energetic lady who you can always see only with her heavy camera. She is a popular Slovak photographer, who has been influencing Czech and Slovak photography for more than fifty years, exhibited in thirty countries around the world. With her artistic experiments she was decades ahead of her time. Her photographs of Robert de Niro, Sharon Stone, Gina Lollobrigida, Michael Douglas, Whoopi Goldberg, Woody Harrelson, Scarlett Johansson, Ben Kingsley, Keira Knightley, Danny de Vito, Antonio Banderas, Jude Law and many other stars of world cinema are legendary. Yet, this successful and ever-optimistic woman is being haunted by a tormenting childhood secret that won’t let her sleep in peace. Her only solution is to relate the whole story of a great childhood love between herself, a Jewish girl, and a Christian boy, Peter. She sets out on an incredibly difficult trip. She revisits the Auschwitz concentration camp where, 70 years previously, she experienced the most horrendous moment of her life. Will she find peace at last and come to terms with her past?

 

 

Screening on Saturday 1 October - 20:10

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Republika Çeke, 2015

Dokumentar

84 min

 

 

Regjizore: Matej Mináč

Skenar: Matej Mináč

Producent: Jana Gospičová

Montazhier: Róbert Cuprík

Kamera: Jan Drnek, Peter Zubaľ

 

 

Filmi bën fjalë për nënën e Matej Mináč-it, Zuzana Mináčova, 84-vjeçe, një zonjë tepër energjike që gjithmonë mund ta shohësh veçse me aparatin e saj të rëndë. Ajo është një fotografe e njohur sllovake, e cila ka patur ndikim në fotografinë çeke dhe sllovake për më shumë se pesëdhjetë vjet, të ekspozuar në tridhjetë vende anembanë botës. Me eksperimentet e saj artistike ajo ishte dekada përpara kohe. Fotografitë e saj të Robert de Niro-s, Sharon Stone, Gina Lollobrigida, Michael Douglas, Whoopi Goldberg, Woody Harrelson, Scarlett Johansson, Ben Kingsley, Keira Knightley, Danny de Vito, Antonio Banderas, Jude Law dhe shumë yje të tjerë të kinemasë botërore janë legjendare. Megjithatë, kjo grua e suksesshme dhe gjithnjë optimiste ndiqet nga fantazma e një të fshehte nga fëmijëria që po e torturon e nuk po e lë ta bëjë gjumin e qetë. Zgjidhja e saj e vetme është që të rrëfejë të gjithë historinë e një dashurie të madhe të fëmijërisë mes saj, një vajze hebreje, dhe një djali të krishterë, Peter. Ajo niset në një udhëtim tepër të vështirë. Viziton edhe njëherë kampin e përqëndrimit të Aushvicit, ku, 70 vjet më parë, kishte përjetuar çastin më të tmerrshëm të jetës së saj. A do të gjejë më në fund paqe dhe a do të pajtohet ajo me të kaluarën e saj ?

 

 

Shfaqjet të Shtunën 1 Tetor - 20:10

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice