TRANSIT ZONE

ZONA TRANZIT

Scotland, 2015

Documentary

30 min

 

 

Producer, Director, Camera, Editing: Frederik Subei

 

 

A character-driven documentary about a refugee in the jungle of Calais, hoping to cross to the UK.

 

“Transit Zone” is an authentic insight into the life of refugees in the jungle of Calais. We enter the perspective of 'Teefa' who has fled the regime in Sudan. His dream is to make it one day onto one of the lorries leading to the UK - and hopefully a better life.

 

But despite a remarkable sense of community, the conditions in the jungle are harsh and taking its toll. Teefa has spent almost half a year in the camp and is tired of trying to cross, as only a few are lucky enough to succeed.

 

After all jungles are evicted by the police in order to move the refugees to a new camp, Teefa starts to question the greatness of Britain and considers other options instead.

 

The filmmaker spent 3 months in the camp living with the refugees during the winter. The result is an intimate and atmospheric creative documentary which goes far beyond the ordinary news report.

 

Screening on Saturday 1 October - 18:00

@ The Central State’s Film Archive

Skoci, 2015

Dokumentar

30 min

 

 

Producent, Regjizor, Kamera, Montazh: Frederik Subei

 

 

Një dokumentar i nxitur nga një personazh, i cili bën fjalë për një refugjat në xhunglën e Calais-s, që shpreson të kalojë në MB.

 

“Zona Tranzit” është një pasqyrë autentike e jetës së refugjatëve në xhunglën e Calais-së. Ne hymë në perspektivën e “Teefa-s” i cili është arratisur nga regjimi në Sudan. Ëndrra e tij është që të arrijë një ditë në një prej kamionëve që çojnë në Mbretërinë e Bashkuar - dhe me shpresë për një jetë më të mirë.

 

Por, pavarësisht një ndjenje të jashtëzakonshme komuniteti, kushtet në xhungël janë të ashpra dhe kjo ka çmimin e vet. Teefa ka kaluar gati një gjysëm viti në kamp dhe është i lodhur duke u përpjekur të kalojë, pasi vetëm disa janë aq me fat sa t’ia dalin mbanë me sukses.

 

Pasi policia i dëboi të gjithë nga xhungla në mënyrë që t’i çonin refugjatët në një kamp të ri, Teefa fillon të vërë në pikëpyetje madhështinë e Britanisë dhe konsideron opsione të tjera në vend të saj.

 

Regjisori kaloi 3 muaj në kamp duke jetuar me refugjatët gjatë dimrit. Rezultati është një dokumentar intim dhe me atmosferë krijuese e cila shkon përtej raportimit të zakonshëm të lajmeve.

 

Shfaqjet të Shtunën 01 Tetor - 18:00

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice