UNDER THE GUN

NËN ARMË

USA, 2016

Documentary

110 min

 

 

Director: Stephanie Soechtig

Written by Mark Monroe, Biran Lazarte, Stephanie Soechtig

Producers: Katie Couric, Olivia Ahnemann, Joshua A. Kunau, Kristin Lazure, Stephanie Soechting

Editor: Brian David Lazarte

Cinematography: Josh Salzman

 

 

This eye-opening film potently combines statistics, expert commentary and personal stories to provide the definitive account of gun epidemic gripping the United States.

 

Screening on Wednesday 28 Sept. - 11:00 during the Forum on Security through law and/or guns, emigration and public security

@ the Security Academy

SHBA, 2016

Documentary

110 min

 

 

Regjizore: Stephanie Soechtig

Shkruar nga Mark Monroe, Biran Lazarte, Stephanie Soechtig

Producentë: Katie Souric, Olivia Ahnemann, Joshua A. Kunau, Kristin Lazure, Stephanie Soechting

Montazhier: Brian David Lazarte

Kamera: Josh Salzman

 

 

Ky film befasues, kombinon në mënyrë të efektshme statistika, komente ekspertësh dhe histori personale për të dhënë dëshminë përfundimtare të epidemisë së armëve që ka kapluar Shtetet e Bashkuara.

 

Shfaqjet të Mërkurën 28 Shtator - 11:00 gjatë Forumit mbi Sigurinë permes ligjit dhe/apo armeve: Emigracioni dhe siguria publike

@ Akademia e Sigurisë

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice