WHEN WE TALK ABOUT KGB

KUR FLASIM PËR KGB-NË

Lithuania, Italy, 2016

Documentary

74 min

 

 

Director: Maxì Dejoie & Virginija Vareikytè

Produced by: Dagne Vildziunaite, Claudio Bronzo, Lorenzo Lotti

Director of Photography: Federico Torres

Music & Sound design by: Enrico Ascoli

Editing by: Maxì Dejoie & Virginija Vareikytè

 

 

A young freedom fighter and a KGB operative both grew up during the Soviet era. Today they describe what made them choose their different directions. After many years of waiting for her husband to return from a psychiatric hospital-prison, a dissident’s wife tries to fill the enormous vacuum in his memory. A writer for the underground press who was sentenced to seven years in exile meets his former interrogator. A collector of antiques goes to a hotel in the centre of Vilnius where he was once arrested, and afterwards disappeared for nine months, looking for answers to unanswered questions.

“When we Talk about the KGB” consists of seven heart-rending life stories, pointing to the lingering guilt over Soviet crimes, and the euphoria over the victory of freedom.

 

 

Screening on Friday 22 Sept - 19:20

@ The Central State’s Film Archive

Lituani, Itali, 2016

Dokumentar

74 min

 

 

Regjisorë: Maxì Dejoie dhe Virginija Vareikytè

Produksion nga: Dagne Vildziunaite, Claudio Bronzo, Lorenzo Lotti

Drejtor fotografie: Federico Torres

Muzika & Formulues zëri nga: Enrico Ascoli

Montazhi: Maxì Dejoie & Virginija Vareikytè

 

 

Një luftëtar i ri i lirisë dhe një operativ i KGB-së janë rritur që të dy gjatë epokës sovjetike. Sot ata përshkruajnë se çfarë i bëri ata të zgjedhin drejtimet e tyre të ndryshme. Pas shumë vitesh pritjeje që burri i saj të kthehet nga një spital psikiatrik-burg, një grua disidenti përpiqet të mbushë boshllëkun e madh në kujtesën e tij. Një shkrimtar i shtypit të organizatës të fshehtë, i cili u dënua me shtatë vjet dëbim, takohet me ish-marrësin  e tij në pyetje. Një koleksionist i antikave shkon në një hotel në qendër të Vilniusit, ku ishte arrestuar një herë dhe më pas u zhduk për nëntë muaj, duke kërkuar përgjigje për pyetjet pa përgjigje.

“Kur flasim për KGB-në” përbëhet nga shtatë tregime të dhimbshme nga jeta, që e vënë gishtin tek faji që vazhdon të mbetet ende pas krimeve sovjetike dhe tek euforia pas fitores së lirisë.

 

 

Shfaqjet të Premten 22 Shtator - 19:20

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice