YIBRIL

YIBRIL

Belgium, 2016

Fiction

18 min

 

 

Director and Writer: Daniel Granados

Producer: Daniel Granados, Sarina Verdonschot and RITCS school

D.O.P.: Silvian Hettich

Editor: Urszula Mieszkielo

Music: Vincent Groos

 

 

Gabriel, a Spanish street artist living in Brussels, answers a ringing phone he finds in the rubbish. On the end of the line is Hala, a Syrian girl held captive by smugglers who is crying for help. After realising she is close by, he rushes through the streets in search of her.

 

 

Screening on Wednesday 20 Sept. - 17:00

@ The Central State’s Film Archive

Belgjikë, 2016

Artistik

18 min

 

 

Skenari dhe Regjia: Daniel Granados

Producentë: Daniel Granados, Sarina Verdonschot dhe shkolla RITCS

Drejtor Fotografie: Silvian Hettich

Montazhiere: Urszula Mieszkielo

Muzika: Vincent Groos

 

 

Gabrieli, një artist i rrugës, spanjoll që jeton në Bruksel, i përgjigjet një telefoni që po i tringëllon zilja, të cilin e gjen në mbeturina. Në skajin tjetër të linjës është Hala, një vajzë siriane e mbajtur peng nga kontrabandistët që po qan për ndihmë. Pasi e kupton se ajo është aty afër, ai vrapon rrugëve për ta gjetur atë.

 

 

Shfaqjet të Mërkurën 20 Shtator - 17:00

@ Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice