Ekipi

PRESIDENT NDERI

Theodore S. Orlin

Profesor i Shquar Emeritus i Mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut, Kolegji Utica, Nju Jork, SHBA

KRYETARI I BORDIT

Robert Wilton

ANËTAR I BORDIT

Remzi Lani

Instituti Shqiptar i Medias

 

ANËTAR I BORDIT

Iris Luarasi

Linja e Këshillimit për Gratë dhe Vajza & Aktiviste e të Drejtave të Njeriut

STAF

Kujtim Çashku

Drejtor Ekzekutiv

STAF

Klesta Alikaj Berliku

Koordinatore e Përgjithshme

STAF

Eol Çashku

Manaxher Festivali

STAF

Magali Perrichet Çashku

Programatore Artistike dhe Producente Online

STAF

Eduard Dashi

Përgjegjës Teknik

STAF

Ergon Gërvalla​

Web & Grafik Dizajn
Motion Graphics

STAF

Danila Nika

Përkthyese

STAF

Jela Rodoni​

Koordinatore e të Ftuarve dhe Vullnetarëve

STAF

Eriona Çami

Fotografe / Operatore

STAF

Enxhi Mazreku

Përkthimi dhe Subtitrimi i Filmave

STAF

Meri Luca

Financiere

STAF

Malis Selmani

Praktikant

STAF

Dorina Toçi

Praktikant