Konferencë për Shtyp

When: 11 September 2020, 11:00
Where: Academy of Film and Multimedia Marubi's garden

Konferenca për shtyp do të zhvillohet ditën premte, datë 11 shtator 2020, ora 11.00, në kopshtin e Akademisë së Filmit & Multimedias Marubi.

"Tek çdo njeri jeton një fëmijë, grua, i moshuar, siç jeton në planet, toka, ajri dhe uji"